Chuyển đến nội dung chính

Ngành cao su phát triển bền vững Con đường tất yếu, bắt buộc trong thương mại quốc tế

 Phát triển bền vững là con đường tất yếu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), đó là chia sẻ của ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ảnh: Thanh Sơn.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ảnh: Thanh Sơn.

Thưa ông, lý do nào đã thúc đẩy Tập đoàn đi vào phát triển bền vững?

Trong những năm trở lại đây, phát triển bền vững đã được nhận thức là con đường tất yếu của nhân loại, của Việt Nam nói chung và của ngành cao su nói riêng. Phát triển bền vững cũng là sự lựa chọn tất yếu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện nếu muốn tồn tại và phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, vai trò phát triển bền vững của doanh nghiệp ngày càng được đề cao, không chỉ dừng ở các khuyến nghị mà đã trở thành các yêu cầu bắt buộc trong thương mại quốc tế.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là doanh nghiệp có quy mô lớn và ngày càng hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế. Lãnh đạo Tập đoàn đã nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của một doanh nghiệp phát triển bền vững là gắn liền với 3 khía cạnh: Phát triển kinh tế - Bảo vệ môi trường - Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Vì lý do đó, từ năm 2018, HĐQT Tập đoàn đã ban hành một Nghị quyết về doanh nghiệp phát triển bền vững.

HĐQT Tập đoàn cũng ban hành một Quyết định về chương trình phát triển bền vững giai đoạn 2019 - 2024 với 10 mục tiêu: Thực hiện chứng chỉ FSC; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, phát triển 20.000ha rừng gắn với vùng cao su; tham gia hệ thống giải trình gỗ cao su hợp pháp; tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả kinh tế; thực hiện các giải pháp/chứng chỉ quốc gia/quốc tế về phát triển bền vững; quản lý dữ liệu vườn cây bằng công nghệ thông tin, bản đồ kỹ thuật số, hướng tới ứng dụng hệ thống thông tin GIS; tuyên truyền, truyền thông, đào tạo, nâng cao năng lực về phát triển bền vững; hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về phát triển bền vững.

Sau 4 năm phát triển bền vững, đến nay, Tập đoàn đã đạt được những kết quả ra sao, thưa ông?

Sau 4 năm thực hiện chương trình phát triển bền vững, đến nay toàn VRG đã có 27 công ty xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững đạt gần 276 nghìn ha. Trong đó, 17 thành viên được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC-FM với trên 109 nghìn ha rừng cao su. Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC đã được cấp cho 31 nhà máy chế biến mủ cao su và 2 nhà máy chế biến gỗ của Tập đoàn. Ngoài ra, vào tháng 6/2022, Công ty mẹ - Tập đoàn đã được PEFC cấp chứng nhận PEFC-CoC dành cho nhà thương mại.

Đặc biệt, trong năm 2022, mặc dù thị trường có khó khăn nhưng toàn Tập đoàn đã tiêu thụ hơn 48 nghìn tấn mủ có chứng nhận VFCS/PEFC theo đề nghị của khách hàng, trong đó sản phẩm có chứng nhận VFCS/PEFC của Công ty Cao su Bình Long có giá bán chênh lệch so với sản phẩm mủ không có chứng nhận.

Kết quả nổi bật khác nữa là kể từ khi VRG triển khai thực hiện Chứng nhận doanh nghiệp bền vững cho các công ty thành viên vào năm 2019, hàng năm, Tập đoàn đều có từ 10 - 20 đơn vị đạt Top 100 và 1 - 2 đơn vị đạt Top 10. Ngoài ra, các đơn vị cũng đạt thêm giải thưởng phụ về “Doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm tôn trọng quyền con người và quyền trẻ em”, “Bình đẳng giới trong doanh nghiệp”…

Trong những năm qua, Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện “Phương án kỹ thuật về khoanh nuôi, phục hồi và bảo tồn 5.000ha rừng tại Campuchia”; phát triển trên 3.400ha trồng cây lâm nghiệp đa mục tiêu.

Chương trình phát triển bền vững của VRG còn đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, tăng cường các giải pháp sản xuất sạch hơn, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, sử dụng tiết kiệm năng lượng, truyền thông, đào tạo về phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi người lao động và đầu tư an sinh xã hội.

Chế biến mủ cao su ở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Ảnh: Thanh Sơn.

Chế biến mủ cao su ở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Ảnh: Thanh Sơn.

Đến nay toàn Tập đoàn có 34 đơn vị áp dụng ISO 14001 và các hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu của địa phương. Tổng công suất điện mặt trời áp mái toàn Tập đoàn tính đến hết năm 2022 là 10.112 kWp, tương đương với việc giảm phát thải 10.321 tấn CO2/năm. Tổng công suất thiết kế của hệ thống lò hơi Biomass đến nay là 47 tấn/giờ, tổng sản lượng mủ chế biến sử dụng công nghệ biomass đến hết năm 2022 đạt trên 48 nghìn tấn. 

Tập đoàn đã duy trì và mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức phi chính phủ về phát triển bền vững như Grow Asia, PanNature, WWF, PbN... Trong đó, kết quả nổi trội nhất là phối hợp với Oxfam tại Việt Nam và Oxfam tại Campuchia xây dựng “Sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng trong quản lý rừng cao su bền vững’’ để áp dụng tại Việt Nam và tại Campuchia.

Thưa ông, phát triển bền vững đã giúp Tập đoàn hài hòa giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm đối với xã hội, bảo vệ môi trường?

Khi triển khai các dự án, chúng tôi luôn đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp và người dân. Phát triển dự án phải đảm bảo rằng người dân trong vùng dự án và khu vực lân cận được hưởng lợi từ các dự án, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống con người về văn hóa, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe.

Chủ trương nhất quán của VRG là phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi để môi trường sống của người lao động ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó, việc chia sẻ khó khăn, đền ơn đáp nghĩa và phát triển cộng đồng được chúng tôi đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục tại tất cả các địa bàn có các đơn vị thành viên hoạt động.

Đối với chương trình đầu tư phát triển cao su ở Lào và Campuchia, tất cả diện tích cao su của Tập đoàn đều có chứng nhận hợp pháp theo quy định của nước sở tại. Chúng tôi chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị bảo tồn trong các vùng dự án và hoạt động liên quan; luôn tuân thủ các luật pháp quốc gia nước sở tại và công ước quốc tế trên các địa bàn hoạt động. Chúng tôi quan tâm ưu tiên tạo việc làm cho cộng đồng dân cư quanh vùng dự án, đem lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương, xây dựng nhà ở cho công nhân nhằm chia sẻ những khó khăn và có nơi an cư cho người lao động.

Bên cạnh đó, các dự án cao su tại Lào và Campuchia đã đầu tư xây  dựng nhiều công trình an sinh xã hội phục vụ cho người dân trong và quanh vùng dự án. Tính đến nay, tổng giá trị Tập đoàn đã đầu tư các công trình an sinh xã hội tại Campuchia đạt gần 77 triệu USD, tại Lào hơn 8 triệu USD.

Ngoài ra, các dự án cao su đã đóng góp hỗ trợ cho địa phương xây hoặc sửa cầu đường, trường học, chợ, trụ sở làm việc của địa phương, nhà bảo vệ rừng… Qua đó, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, tin cậy giữa doanh nghiệp và cộng đồng, mang đến lợi ích về cơ sở hạ tầng cho vùng dự án và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Vì vậy, VRG được đánh giá là doanh nghiệp rất có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Sản phẩm cao su được đóng dấu PEFC của Công ty Cao su Phú Riềng. Ảnh: Thanh Sơn.

Sản phẩm cao su được đóng dấu PEFC của Công ty Cao su Phú Riềng. Ảnh: Thanh Sơn.

Trong thời gian tới, Tập đoàn đặt ra những mục tiêu gì cho việc phát triển bền vững, thưa ông?

Mục tiêu phát triển bền vững của VRG trong thời gian tới là mở rộng một số hoạt động phù hợp nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia đã cam kết với Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc đến năm 2030 và tuân thủ chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 với tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh thực hiện Chứng nhận của quốc gia và quốc tế về quản lý bền vững rừng cao su và nhà máy chế biến; tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm có chứng chỉ; quảng bá sản phẩm có chứng chỉ rừng bền vững đến khách hàng. Nhân đây, liên quan đến quản lý rừng bền vững, Tập đoàn kiến nghị Bộ NN-PTNT và các cơ quan hữu quan xem xét để diện tích cao su được hưởng dịch vụ môi trường rừng đối với các diện tích có chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo VFCS/PEFC-FM.

Đồng thời, Tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện Chứng nhận doanh nghiệp bền vững và các giải pháp phát triển bền vững như: Triển khai trồng cây lâm nghiệp, cây lấy gỗ và tích hợp Dự án GIS-VRG trong quản lý rừng bền vững; tăng hiệu quả kinh tế của phát triển bền vững.

Tập đoàn sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội, kết nối cộng đồng và bảo vệ môi trường; tăng cường công tác truyền thông, đào tạo về phát triển bền vững, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về phát triển bền vững.

Xin cảm ơn ông!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một số thông tin về gỗ Kim Tơ Nam Mộc hay Nam Mộc Tơ Vàng từ Trung Quốc

XEM:  https://phongthuygo.com/mot-so-thong-tin-ve-go-kim-to-nam-moc-hay-nam-moc-to-vang-tu-trung-quoc/ Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở TQ, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc. Kim Tơ Nam Mộc có mùi thơm, vân thẳng và chặt, khó biến hình và nứt, là một nguyên liệu quý dành cho xây dựng và đồ nội thất cao cấp. Trong lịch sử, nó chuyên được dùng cho cung điện hoàng gia, xây dựng chùa, và làm các đồ nội thất cao cấp. Nó khác với các loại Nam Mộc thông thường ở chỗ vân gỗ chiếu dưới ánh nắng hiện lên như những sợi tơ vàng óng ánh, lấp lánh và có mùi hương thanh nhã thoang thoảng. GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ PHONG THỦY CỦA KIM TƠ NAM MỘC Kim Tơ Nam Mộc được phân thành nhiều đẳng cấp thường căn cứ theo tuổi của cây gỗ, tuổi càng cao thì gỗ càng quý. Cao cấp nhất là Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm ngàn năm. Loại này là phát sinh biến dị tự nhiên từ hai ngàn năm

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây măn hay cây găng bầu

Gỗ măn ( hay còn gọi là gỗ găng bầu) là loại gỗ quý hiếm , đang và sắp bị tuyệt chủng tại các khu rừng núi đá khắp các tỉnh miền núi miền bắc nước ta. Cũng giống bao loài gỗ quý hiếm khác sống dọc trên các dãy núi đá vôi tại các khu rừng nhiệt đới miền bắc nước ta , thời xa sưa có rất nhiều loại gỗ quý hiếm khác, như đinh , lim, nghiến , sến, táu, gụ, kháo đá , lát đá , trong đó còn có cả 1 số loại gỗ có mùi thơm và lên tuyết ; như hoàng đàn , ngọc am, gù hương . dã hương , bách xanh ..vvv…. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-man/ Gỗ măn  là 1 loài gỗ sống trên các vách núi đá vôi hiểm trở , thân cây có mầu hơi đen bạc, cây thường mọc rất cao từ 5-20m , lá to và mỏng có lông tơ , vẫn như các loại cây khác thường thân cây được cấu tạo gồm 3 lớp : lớp vỏ, lớp giác và lớp lõi , lớp lõi non bên ngoài có vân càng vào trong tâm lõi vân càng già và đẹp , thường cứ 1 năm sẽ có 1 lớp vân , nên khi thợ cắt cây biết được độ tuổi của cây, nhưng điều đặc biệt là từ kh

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây kháo, nu kháo tự nhiên và giá trị trong nội thất

XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-khao-nu-khao-tu-nhien-va-gia-tri-trong-noi-that/ GỖ KHÁO VÀNG THUỘC NHÓM MẤY, LÀ LOẠI GỖ NHƯ THẾ NÀO? Tại Việt Nam chúng ta, gỗ được phân loại thành 8 nhóm đánh số thứ tự bằng chữ số la mã từ I đến VIII. Cách phân loại này dựa trên các tiêu chí như đặc điểm, tính chất tự nhiên, khả năng gia công, mục đích sử dụng và giá trị kinh tế … Cao nhất là nhóm I và thấp nhất là nhóm VIII. Gỗ kháo thuộc nhóm gỗ số VI, đây là loại gỗ phổ biến ở Việt Nam, nó có những đặc điểm như nhẹ, dễ chế biến, khả năng chịu lực ở mức độ trung bình. Khi quyết định dùng gỗ để làm nội thất thì chúng ta rất cần tìm hiểu gỗ thuộc nhóm mấy, có những tính chất như thế nào, giá thành ra sao để đảm bảo lựa chọn được loại gỗ ưng ý nhất, phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích của mình. Có 2 loại gỗ nu kháo: Gỗ nu kháo đỏ Gỗ nu kháo vàng Gỗ kháo có tên khoa học là Machinus Bonii Lecomte, đây là loại gỗ xuất hiện rất phổ biến ở nước ta và các quốc gia l

Gỗ xá xị dùng trong phong thủy – Cách giữ mùi thơm lâu dài – hướng dẫn nhận biết

GỖ XÁ XỊ LÀ GÌ? Gỗ xá xị hay còn được gọi là gỗ gù hương, thuộc hàng gỗ cao cấp, đắt tiền thường được dân chơi gỗ tại Việt Nam săn tìm. Gỗ xá xị thường được sử dụng trong vật phong thủy giúp cho môi trường xung quanh thêm sang trọng và đẳng cấp. XEM:  https://phongthuygo.com/go-xa-xi-dung-trong-phong-thuy-cach-giu-mui-thom-lau-dai-huong-dan-nhan-biet/ Gỗ xá xị là loại cây sinh sống trong rừng sâu, có màu đỏ thẫm, đường vân gỗ tự nhiên uốn lượn xoáy sâu vào phần lõi tạo ra những đường xoắn ốc kỳ diệu. Hình dạng những khối gỗ cũng rất đa dạng nên ứng dụng được nhiều sản phẩm có giá trị cao. Gỗ xa xị đỏ đặc biệt hơn những loại gỗ khác bởi màu đỏ tươi cảm giác mang lại sự may mắn. Đây là lý do tại sao người ta lựa chọn loại gỗ này cho những sản phẩm tượng phong thủy đắt tiền. Tinh dầu gỗ xá xị còn giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của con người, tinh thần sảng khoái, minh mẫn. Một số nơi sử dụng gỗ xá xị như một bài thuốc dân gian chữa bện phong hàn, bệnh tiêu hóa ở trẻ nhỏ, c

Tìm hiểu chi tiết về gỗ Trắc và ý nghĩa trong đời sống, phong thủy

GỖ TRẮC Gỗ trắc hay còn được gọi với cái tên khá Nam Bộ là gỗ Cẩm Lai, nó được coi là cây gỗ đặc trưng của vùng Đông Nam Á. Gỗ trắc sinh trưởng và phát triển tương đối chậm nên sản lượng gỗ không nhiều vì thế mà giá thành cũng khá cao không phải ai cũng sở hữu được. Cây gỗ trắc khá lớn, cây trưởng thành tới kỳ thu hoạch thường cao trung bình 25m. Thân cây to và chắc chắn với đường kính lên tới 1m. Là loại cây cổ thụ lâu năm nhưng vỏ cây gỗ trắc lại không bị sần sùi hay tróc vẩy mà ngược lại rất nhẵn và có màu nâu xám. Gỗ trắc ưa sáng nên những tán lá nhanh chóng vươn lên hứng nắng mặt trời, lá có màu xanh rêu nhạt. Họ nhà gỗ trắc không sinh sống thành một khu vực chung mà sống rải rác cách nhau một khoảng khá xa. Độ cao mà cây sinh sống không quá 500m, thích hợp với những vùng đồi núi Việt Nam. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-trac-va-y-nghia-trong-doi-song-phong-thuy/ Gỗ trắc là cây gỗ thuốc nhóm I trong nhóm gỗ quý của Việt Nam, phân bố chủ yếu ở vùng Đ

Tìm hiểu về Gỗ trinh nam Trung Quốc – giá trị kinh tế cao

Cây Trinh nam (danh pháp khoa học: Phoebe zhennan; Trung văn gọi là nam mộc (楠木), nam thụ (楠樹/楠树), trinh nam (楨楠/桢楠)) là một loài thực vật thuộc họ Lauraceae. Đây là loài đặc hữu của Trung Quốc. Chúng hiện đang bị đe dọa mất môi trường sống. Nó được văn bản của phía Trung Quốc (văn bản tôi đang sử dụng là bia đá dựng vào những năm đầu thế kỉ 17) ghi là chữ Nam 楠. Chữ này có hai bộ phận: bộ mộc 木 chỉ cây, chữ nam 南 có ý chỉ là đến từ phương nam hay mọc ở phương nam. Phương nam ở đây là chỉ cả miền nam Trung Quốc ngày nay, nước Việt Nam, vùng Đông Nam Á rộng lớn. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-ve-go-trinh-nam/ Sách Bản thảo cương mục cũng ghi nhận nó là cây của phương nam. Đây là loại cây cho gỗ chắc, thớ mịn, rất tuyệt cho các kiến trúc gỗ như đình, chùa, và dinh thự, vì kị mối mọt. Gỗ của cây trinh nam vốn rất đắt đỏ, chỉ có các hoàng đế Trung Hoa mới có khả năng sở hữu. Theo sử sách, gỗ trinh nam từng được dùng để xây dựng Tử Cấm Thành và để làm ngai vàng, đồ nội