Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2018

Gỗ lậu từ Campuchia g

Các cam kết của Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) đã được quy định trong Luật Lâm nghiệp Việt Nam sẽ có hiệu lực từ 1.1.2019. Luật mới này nghiêm cấm việc nhập khẩu gỗ được sản xuất bất hợp pháp vào Việt Nam. Thế nhưng, rủi ro về tính hợp pháp của gỗ vẫn rất lớn, đặc biệt nguồn nhập khẩu từ Campuchia rất khó kiểm soát bất chấp việc Tổng cục Hải quan khẳng định nguồn gỗ nhập khẩu từ nước này đang giảm xuống, năm 2017 là hơn 435 nghìn m3 và 9 tháng đầu năm 2018 đã giảm xuống 210 m3. Nguồn cung rủi ro cao Kết quả chuyến khảo sát luồng gỗ nhập khẩu từ Campuchia vào Việt Nam của Hiệp hội Gỗ Việt Nam do Tổ chức Forest Trend tài trợ, cho thấy tồn tại nhiều vấn đề trong chuỗi cung này, đặc biệt từ phía Campuchia. Nhà bảo vệ môi trường Campuchia, ông Ouch Leng, cho rằng, việc thực thi chính sách về lâm sản của Chính phủ Campuchia là không hiệu quả. Xét từ những số liệu của các tổ chức thế giới, cũng như những bằng chứng