Chuyển đến nội dung chính

Đà Lạt: Nhiều nỗ lực nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng

 Hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 10/12/2021 của Thành ủy Đà Lạt về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn TP Đà Lạt giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; các cơ quan chuyên môn và các phường, xã đã nỗ lực, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt, không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng.

Lực lượng kiểm lâm và các hộ nhận khoán hội bàn phương án tuần tra quản lý, bảo vệ rừng
Lực lượng kiểm lâm và các hộ nhận khoán hội bàn phương án tuần tra quản lý, bảo vệ rừng

• NHIỀU HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG VỀ LUẬT LÂM NGHIỆP

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố thời gian qua đã chủ động phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai, Luật Môi trường; phổ biến các văn bản có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) và phát triển rừng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Vận động Nhân dân tích cực tham gia trong công tác QLBVR, PCCCR; tham gia trồng rừng, trồng cây phân tán; vận động Nhân dân cùng tham gia phát hiện, ngăn chặn và thông báo đến chính quyền đối với các trường hợp xâm hại tài nguyên rừng, lấn chiếm đất rừng.

Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các kênh thông tin truyền thanh, truyền hình, các cơ quan thông tấn báo chí; qua các đợt tập huấn, họp thôn, tổ dân phố và tuyên truyền lưu động, phát động phong trào trồng rừng, trồng cây phân tán... Nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng đối tượng dân cư để người dân nắm bắt cùng thực hiện QLBVR và phát triển rừng. Thống kê của UBND TP Đà Lạt, năm 2022, toàn thành phố đã tuyên truyền trực tiếp tới 486 người tham gia nhận khoán bảo vệ rừng và cá nhân vi phạm Luật Lâm nghiệp, vận động ký 2.369 cam kết không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, quản lý đất đai, không buôn bán, nuôi nhốt, giết mổ động vật hoang dã; tổ chức 20 đợt tuyên truyền lưu động về công tác PCCCR và chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn 12 phường, xã có rừng. 

Đặc biệt, thành phố công khai những thông tin về những trường hợp xâm hại tài nguyên rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, kết quả xử lý vi phạm để răn đe, giáo dục cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. 

• NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ

Để nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực QLBVR, hàng năm, UBND TP Đà Lạt chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch, phương án, giao chỉ tiêu QLBVR và phát triển rừng. Căn cứ vào tình hình thực tế và tùy theo từng thời điểm, UBND thành phố ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo trong công tác QLBVR và PCCCR ; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo theo từng thời kỳ, thời điểm trong công tác QLBVR trên địa bàn thành phố.

Củng cố, kiện toàn Đội thường trực kiểm tra truy quét theo Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt làm Đội trưởng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và lãnh đạo các đơn vị có liên quan làm Đội phó thường trực và các phòng, ban, đơn vị liên quan làm thành viên. Lãnh đạo UBND thành phố cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng; đồng thời, trực tiếp kiểm tra thực tế công tác QLBVR trên địa bàn, kiểm tra những điểm nóng, nắm tình hình thực tế công tác QLBVR để kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị chủ rừng, các tổ chức, cá nhân được giao, cho thuê rừng, đất lâm nghiệp và UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác QLBVR, quản lý đất lâm nghiệp và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về công tác này. Năm qua, thành phố đã kiện toàn Đội 12 với 11 thành viên gồm các phòng, ban chuyên môn, công an, kiểm lâm, đơn vị chủ rừng, UBND các phường, xã trên địa bàn. Đội 12 TP Đà Lạt với lực lượng nòng cốt là Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, các đơn vị chủ rừng, UBND các phường, xã đã được tăng cường, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, tuần tra, truy quét; các vụ vi phạm từ đó cũng được phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời, do đó, trên địa bàn không còn xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái phép...

Ngoài ra, UBND thành phố còn thường xuyên kiện toàn, củng cố hoạt động Ban Lâm nghiệp các phường, xã nhằm đảm bảo lực lượng để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác QLBVR; định kỳ tổ chức họp giao ban với các Ban Lâm nghiệp, đơn vị chủ rừng để kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến công tác QLBVR tại cơ sở để chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời; chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt xây dựng kế hoạch kiểm tra việc xử lý vi phạm trong công tác QLBVR, quản lý đất đai của các đơn vị chủ rừng, UBND các phường, xã để kịp thời phát hiện sai phạm, chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Giám sát và chỉ đạo để nâng cao vai trò trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Ban Lâm nghiệp các phường, xã trong công tác phối hợp QLBVR và đất lâm nghiệp; chỉ đạo thường xuyên luân chuyển cán bộ, đặc biệt là cán bộ kiểm lâm địa bàn, cán bộ tiểu khu; đình chỉ công tác, xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại địa bàn được phân công quản lý; bên cạnh đó, đưa nội dung công tác QLBVR vào đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của các tổ chức, cá nhân.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhưng có thể khẳng định rằng, sau khi Thành ủy Đà Lạt ban hành Nghị quyết 03 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong QLBVR và phát triển rừng, nhận thức về vai trò trách nhiệm của mỗi đảng viên, các cấp, các ngành và Nhân dân đã được nâng lên rõ rệt; các cấp ủy đảng, UBND các phường, xã, các cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ rừng đã tập trung tổ chức thực hiện và triển khai nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt trong công tác QLBVR và phát triển rừng; do đó tình hình vi phạm trên địa bàn đã giảm cả về số vụ, mức độ thiệt hại gây ra đối với rừng, đất lâm nghiệp. Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng; công tác ký cam kết được quan tâm triển khai; công tác QLBVR được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục. Và trong kết quả nổi bật nhất trong năm qua, là trên địa bàn không xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp. Công tác trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một số thông tin về gỗ Kim Tơ Nam Mộc hay Nam Mộc Tơ Vàng từ Trung Quốc

XEM:  https://phongthuygo.com/mot-so-thong-tin-ve-go-kim-to-nam-moc-hay-nam-moc-to-vang-tu-trung-quoc/ Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở TQ, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc. Kim Tơ Nam Mộc có mùi thơm, vân thẳng và chặt, khó biến hình và nứt, là một nguyên liệu quý dành cho xây dựng và đồ nội thất cao cấp. Trong lịch sử, nó chuyên được dùng cho cung điện hoàng gia, xây dựng chùa, và làm các đồ nội thất cao cấp. Nó khác với các loại Nam Mộc thông thường ở chỗ vân gỗ chiếu dưới ánh nắng hiện lên như những sợi tơ vàng óng ánh, lấp lánh và có mùi hương thanh nhã thoang thoảng. GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ PHONG THỦY CỦA KIM TƠ NAM MỘC Kim Tơ Nam Mộc được phân thành nhiều đẳng cấp thường căn cứ theo tuổi của cây gỗ, tuổi càng cao thì gỗ càng quý. Cao cấp nhất là Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm ngàn năm. Loại này là phát sinh biến dị tự nhiên từ hai ngàn năm

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây măn hay cây găng bầu

Gỗ măn ( hay còn gọi là gỗ găng bầu) là loại gỗ quý hiếm , đang và sắp bị tuyệt chủng tại các khu rừng núi đá khắp các tỉnh miền núi miền bắc nước ta. Cũng giống bao loài gỗ quý hiếm khác sống dọc trên các dãy núi đá vôi tại các khu rừng nhiệt đới miền bắc nước ta , thời xa sưa có rất nhiều loại gỗ quý hiếm khác, như đinh , lim, nghiến , sến, táu, gụ, kháo đá , lát đá , trong đó còn có cả 1 số loại gỗ có mùi thơm và lên tuyết ; như hoàng đàn , ngọc am, gù hương . dã hương , bách xanh ..vvv…. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-man/ Gỗ măn  là 1 loài gỗ sống trên các vách núi đá vôi hiểm trở , thân cây có mầu hơi đen bạc, cây thường mọc rất cao từ 5-20m , lá to và mỏng có lông tơ , vẫn như các loại cây khác thường thân cây được cấu tạo gồm 3 lớp : lớp vỏ, lớp giác và lớp lõi , lớp lõi non bên ngoài có vân càng vào trong tâm lõi vân càng già và đẹp , thường cứ 1 năm sẽ có 1 lớp vân , nên khi thợ cắt cây biết được độ tuổi của cây, nhưng điều đặc biệt là từ kh

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây kháo, nu kháo tự nhiên và giá trị trong nội thất

XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-khao-nu-khao-tu-nhien-va-gia-tri-trong-noi-that/ GỖ KHÁO VÀNG THUỘC NHÓM MẤY, LÀ LOẠI GỖ NHƯ THẾ NÀO? Tại Việt Nam chúng ta, gỗ được phân loại thành 8 nhóm đánh số thứ tự bằng chữ số la mã từ I đến VIII. Cách phân loại này dựa trên các tiêu chí như đặc điểm, tính chất tự nhiên, khả năng gia công, mục đích sử dụng và giá trị kinh tế … Cao nhất là nhóm I và thấp nhất là nhóm VIII. Gỗ kháo thuộc nhóm gỗ số VI, đây là loại gỗ phổ biến ở Việt Nam, nó có những đặc điểm như nhẹ, dễ chế biến, khả năng chịu lực ở mức độ trung bình. Khi quyết định dùng gỗ để làm nội thất thì chúng ta rất cần tìm hiểu gỗ thuộc nhóm mấy, có những tính chất như thế nào, giá thành ra sao để đảm bảo lựa chọn được loại gỗ ưng ý nhất, phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích của mình. Có 2 loại gỗ nu kháo: Gỗ nu kháo đỏ Gỗ nu kháo vàng Gỗ kháo có tên khoa học là Machinus Bonii Lecomte, đây là loại gỗ xuất hiện rất phổ biến ở nước ta và các quốc gia l

Gỗ xá xị dùng trong phong thủy – Cách giữ mùi thơm lâu dài – hướng dẫn nhận biết

GỖ XÁ XỊ LÀ GÌ? Gỗ xá xị hay còn được gọi là gỗ gù hương, thuộc hàng gỗ cao cấp, đắt tiền thường được dân chơi gỗ tại Việt Nam săn tìm. Gỗ xá xị thường được sử dụng trong vật phong thủy giúp cho môi trường xung quanh thêm sang trọng và đẳng cấp. XEM:  https://phongthuygo.com/go-xa-xi-dung-trong-phong-thuy-cach-giu-mui-thom-lau-dai-huong-dan-nhan-biet/ Gỗ xá xị là loại cây sinh sống trong rừng sâu, có màu đỏ thẫm, đường vân gỗ tự nhiên uốn lượn xoáy sâu vào phần lõi tạo ra những đường xoắn ốc kỳ diệu. Hình dạng những khối gỗ cũng rất đa dạng nên ứng dụng được nhiều sản phẩm có giá trị cao. Gỗ xa xị đỏ đặc biệt hơn những loại gỗ khác bởi màu đỏ tươi cảm giác mang lại sự may mắn. Đây là lý do tại sao người ta lựa chọn loại gỗ này cho những sản phẩm tượng phong thủy đắt tiền. Tinh dầu gỗ xá xị còn giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của con người, tinh thần sảng khoái, minh mẫn. Một số nơi sử dụng gỗ xá xị như một bài thuốc dân gian chữa bện phong hàn, bệnh tiêu hóa ở trẻ nhỏ, c

Tìm hiểu chi tiết về gỗ Trắc và ý nghĩa trong đời sống, phong thủy

GỖ TRẮC Gỗ trắc hay còn được gọi với cái tên khá Nam Bộ là gỗ Cẩm Lai, nó được coi là cây gỗ đặc trưng của vùng Đông Nam Á. Gỗ trắc sinh trưởng và phát triển tương đối chậm nên sản lượng gỗ không nhiều vì thế mà giá thành cũng khá cao không phải ai cũng sở hữu được. Cây gỗ trắc khá lớn, cây trưởng thành tới kỳ thu hoạch thường cao trung bình 25m. Thân cây to và chắc chắn với đường kính lên tới 1m. Là loại cây cổ thụ lâu năm nhưng vỏ cây gỗ trắc lại không bị sần sùi hay tróc vẩy mà ngược lại rất nhẵn và có màu nâu xám. Gỗ trắc ưa sáng nên những tán lá nhanh chóng vươn lên hứng nắng mặt trời, lá có màu xanh rêu nhạt. Họ nhà gỗ trắc không sinh sống thành một khu vực chung mà sống rải rác cách nhau một khoảng khá xa. Độ cao mà cây sinh sống không quá 500m, thích hợp với những vùng đồi núi Việt Nam. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-trac-va-y-nghia-trong-doi-song-phong-thuy/ Gỗ trắc là cây gỗ thuốc nhóm I trong nhóm gỗ quý của Việt Nam, phân bố chủ yếu ở vùng Đ

Tìm hiểu về Gỗ trinh nam Trung Quốc – giá trị kinh tế cao

Cây Trinh nam (danh pháp khoa học: Phoebe zhennan; Trung văn gọi là nam mộc (楠木), nam thụ (楠樹/楠树), trinh nam (楨楠/桢楠)) là một loài thực vật thuộc họ Lauraceae. Đây là loài đặc hữu của Trung Quốc. Chúng hiện đang bị đe dọa mất môi trường sống. Nó được văn bản của phía Trung Quốc (văn bản tôi đang sử dụng là bia đá dựng vào những năm đầu thế kỉ 17) ghi là chữ Nam 楠. Chữ này có hai bộ phận: bộ mộc 木 chỉ cây, chữ nam 南 có ý chỉ là đến từ phương nam hay mọc ở phương nam. Phương nam ở đây là chỉ cả miền nam Trung Quốc ngày nay, nước Việt Nam, vùng Đông Nam Á rộng lớn. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-ve-go-trinh-nam/ Sách Bản thảo cương mục cũng ghi nhận nó là cây của phương nam. Đây là loại cây cho gỗ chắc, thớ mịn, rất tuyệt cho các kiến trúc gỗ như đình, chùa, và dinh thự, vì kị mối mọt. Gỗ của cây trinh nam vốn rất đắt đỏ, chỉ có các hoàng đế Trung Hoa mới có khả năng sở hữu. Theo sử sách, gỗ trinh nam từng được dùng để xây dựng Tử Cấm Thành và để làm ngai vàng, đồ nội