Chuyển đến nội dung chính

Tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và phòng chống cháy rừng năm 2023

 PhuthoPortal- Ngày 7/2/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 303/UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và phòng chống cháy rừng năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung, nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên; đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2276/UBND-NNTN ngày 20/6/2022 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tập trung chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng năm 2023 đã đề ra: Trồng mới rừng tập trung 9,15 nghìn ha (trong đó trồng rừng gỗ lớn 2,24 nghìn ha), trồng cây phân tán 2,39 triệu cây, khoán bảo vệ rừng 37,5 nghìn lượt ha, sản lượng gỗ khai thác 750 nghìn m3Quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây lâm nghiệp hướng dẫn lựa chọn cơ cấu các giống cây lâm nghiệp phù hợp với từng vùng sinh thái tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng đảm bảo yêu cầu.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các địa phương và các chủ rừng thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng theo quy định; giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đảm bảo phù hợp với quy hoạch và các quy định hiện hành, nhất là đối với rừng tự nhiên.

Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về lâm nghiệp; phối hợp với các lực lượng chức năng (Công an, Quân đội) thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; có phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực và đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách nhằm nâng cao trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có lieenq uan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất rừng sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái quy định, xây dựng trái phép trên đất rừng.

4. Công an tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác đấu tranh, truy quét các đầu nậu mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng, các loại lâm sản trái pháp luật; điều tra xử lý nghiêm các vụ án hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp, đặc biệt là các hành vi hủy hoại rừng, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng; tăng cường phối hợp thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.

5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm cùng cấp trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH, Báo Phú Thọ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan tăng thời lượng tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời thông tin diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tăng cường đưa tin các cá nhân, tập thể điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác về quản lý bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng.

7. UBND các huyện, thành, thị: Chỉ đạo thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển rừng năm 2023 trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn, các chủ rừng tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo quy hoạch; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là đối với rừng tự nhiên, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trại pháp luật.

Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vụ án hủy hoại rừng, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản trong thời gian qua trên địa bàn quản lý nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung; xử lý trách nhiệm của các chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý.

Phân công trách nhiệm thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp giữa lực lượng cấp huyện (Công an, Quân đội, Kiểm lâm) nhất là trong công tác hiệp đồng phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng rà soát các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để bố trí nguồn nhân lực, vật lực sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất để xảy ra cháy rừng, kịp thời xử lý, không để cháy rừng lan rộng. Quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động đốt dọn thực bì trồng rừng, phát nương làm rẫy và sử dụng lửa gần các khu vực ven rừng, trong rừng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh: Chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT và chính quyền địa phương cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng; tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; tăng cường giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi phạm, xâm hại rừng, gây cháy rừng, kịp thời thông báo với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm để ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Hương Giang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một số thông tin về gỗ Kim Tơ Nam Mộc hay Nam Mộc Tơ Vàng từ Trung Quốc

XEM:  https://phongthuygo.com/mot-so-thong-tin-ve-go-kim-to-nam-moc-hay-nam-moc-to-vang-tu-trung-quoc/ Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở TQ, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc. Kim Tơ Nam Mộc có mùi thơm, vân thẳng và chặt, khó biến hình và nứt, là một nguyên liệu quý dành cho xây dựng và đồ nội thất cao cấp. Trong lịch sử, nó chuyên được dùng cho cung điện hoàng gia, xây dựng chùa, và làm các đồ nội thất cao cấp. Nó khác với các loại Nam Mộc thông thường ở chỗ vân gỗ chiếu dưới ánh nắng hiện lên như những sợi tơ vàng óng ánh, lấp lánh và có mùi hương thanh nhã thoang thoảng. GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ PHONG THỦY CỦA KIM TƠ NAM MỘC Kim Tơ Nam Mộc được phân thành nhiều đẳng cấp thường căn cứ theo tuổi của cây gỗ, tuổi càng cao thì gỗ càng quý. Cao cấp nhất là Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm ngàn năm. Loại này là phát sinh biến dị tự nhiên từ hai ngàn năm

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây măn hay cây găng bầu

Gỗ măn ( hay còn gọi là gỗ găng bầu) là loại gỗ quý hiếm , đang và sắp bị tuyệt chủng tại các khu rừng núi đá khắp các tỉnh miền núi miền bắc nước ta. Cũng giống bao loài gỗ quý hiếm khác sống dọc trên các dãy núi đá vôi tại các khu rừng nhiệt đới miền bắc nước ta , thời xa sưa có rất nhiều loại gỗ quý hiếm khác, như đinh , lim, nghiến , sến, táu, gụ, kháo đá , lát đá , trong đó còn có cả 1 số loại gỗ có mùi thơm và lên tuyết ; như hoàng đàn , ngọc am, gù hương . dã hương , bách xanh ..vvv…. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-man/ Gỗ măn  là 1 loài gỗ sống trên các vách núi đá vôi hiểm trở , thân cây có mầu hơi đen bạc, cây thường mọc rất cao từ 5-20m , lá to và mỏng có lông tơ , vẫn như các loại cây khác thường thân cây được cấu tạo gồm 3 lớp : lớp vỏ, lớp giác và lớp lõi , lớp lõi non bên ngoài có vân càng vào trong tâm lõi vân càng già và đẹp , thường cứ 1 năm sẽ có 1 lớp vân , nên khi thợ cắt cây biết được độ tuổi của cây, nhưng điều đặc biệt là từ kh

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây kháo, nu kháo tự nhiên và giá trị trong nội thất

XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-khao-nu-khao-tu-nhien-va-gia-tri-trong-noi-that/ GỖ KHÁO VÀNG THUỘC NHÓM MẤY, LÀ LOẠI GỖ NHƯ THẾ NÀO? Tại Việt Nam chúng ta, gỗ được phân loại thành 8 nhóm đánh số thứ tự bằng chữ số la mã từ I đến VIII. Cách phân loại này dựa trên các tiêu chí như đặc điểm, tính chất tự nhiên, khả năng gia công, mục đích sử dụng và giá trị kinh tế … Cao nhất là nhóm I và thấp nhất là nhóm VIII. Gỗ kháo thuộc nhóm gỗ số VI, đây là loại gỗ phổ biến ở Việt Nam, nó có những đặc điểm như nhẹ, dễ chế biến, khả năng chịu lực ở mức độ trung bình. Khi quyết định dùng gỗ để làm nội thất thì chúng ta rất cần tìm hiểu gỗ thuộc nhóm mấy, có những tính chất như thế nào, giá thành ra sao để đảm bảo lựa chọn được loại gỗ ưng ý nhất, phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích của mình. Có 2 loại gỗ nu kháo: Gỗ nu kháo đỏ Gỗ nu kháo vàng Gỗ kháo có tên khoa học là Machinus Bonii Lecomte, đây là loại gỗ xuất hiện rất phổ biến ở nước ta và các quốc gia l

Những loại vòng gỗ phong thủy quý hiếm nhất hiện nay

xem:  https://phongthuygo.com/nhung-loai-vong-go-phong-thuy-quy-hiem-nhat-hien-nay/ Các bạn thân mến, từ lâu gỗ là một loại vật dụng gắn liền với ông bà tổ tiên chúng ta. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, gỗ ngày càng trở lên có giá trị về vật chất và tinh thần. Nhất là trong thời đại hiện nay, các loại gỗ quý ngày càng trở lên khan hiếm và được giới thương gia săn lùng. Bạn đã tự hỏi vì sao có những loại gỗ có giá lên tới hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng chưa? Hẳn là chúng có những công năng tuyệt vời, chất lượng gỗ tuyệt hảo. Điều đó quả là hẳn nhiên. GỖ TRẦM HƯƠNG – SỰ KỲ BÍ THOÁT TỤC Đây là dòng gỗ có giá trị nhất, quý hiếm nhất trong các loại. Hương trầm vô cùng đặc biệt và đầy thoát tục. Ngửi trầm giống như thanh lọc tâm hồn, đưa ta vào cõi phiêu linh. Trầm còn được coi là vị thuốc quý và đem lại thịnh vượng, may mắn cho người sử dụng. Trầm hương được hình thành đặc biệt từ cây dó bầu hương, dân gian có đồn rằng hương trời bay theo gió đã đáp xuống những cây bị thương h

Tìm hiểu chi tiết về gỗ Trắc và ý nghĩa trong đời sống, phong thủy

GỖ TRẮC Gỗ trắc hay còn được gọi với cái tên khá Nam Bộ là gỗ Cẩm Lai, nó được coi là cây gỗ đặc trưng của vùng Đông Nam Á. Gỗ trắc sinh trưởng và phát triển tương đối chậm nên sản lượng gỗ không nhiều vì thế mà giá thành cũng khá cao không phải ai cũng sở hữu được. Cây gỗ trắc khá lớn, cây trưởng thành tới kỳ thu hoạch thường cao trung bình 25m. Thân cây to và chắc chắn với đường kính lên tới 1m. Là loại cây cổ thụ lâu năm nhưng vỏ cây gỗ trắc lại không bị sần sùi hay tróc vẩy mà ngược lại rất nhẵn và có màu nâu xám. Gỗ trắc ưa sáng nên những tán lá nhanh chóng vươn lên hứng nắng mặt trời, lá có màu xanh rêu nhạt. Họ nhà gỗ trắc không sinh sống thành một khu vực chung mà sống rải rác cách nhau một khoảng khá xa. Độ cao mà cây sinh sống không quá 500m, thích hợp với những vùng đồi núi Việt Nam. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-trac-va-y-nghia-trong-doi-song-phong-thuy/ Gỗ trắc là cây gỗ thuốc nhóm I trong nhóm gỗ quý của Việt Nam, phân bố chủ yếu ở vùng Đ

Tìm hiểu về “Tứ Thiết Mộc” bao gồm những loại gỗ nào

xem:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-ve-tu-thiet-moc-bao-gom-nhung-loai-go-nao/ “Tứ thiết mộc” hay còn gọi là 4 loại gỗ có bền chắc và độ cứng rất cao. 4 loại gỗ tứ thiết của Việt Nam bao gồm: đinh, lim, sến, táu. Đây đều là 4 loại gỗ quý thậm chí là rất quý trên thị trường có giá rất cao. Các loại gỗ này thường dùng trong việc chế tác những sản phẩm cao cấp, có độ bền với thời gian, đặc biệt là làm nhà gỗ bao gồm: đền thờ, nhà thờ tổ, chùa chiền… Tên gọi chung các loại gỗ quý rất cứng (ví như sắt). Đinh, lim, sến, táu là hạng thiết mộc. Dùng toàn thiết mộc để làm cột, kèo. Tìm hiểu chi tiết về 04 loại gỗ trên: Gỗ Đinh ,  Gỗ Lim ,  Gỗ Sến ,  gỗ táu