Chuyển đến nội dung chính

Đề nghị thanh tra doanh nghiệp để suy giảm hơn 326 ha rừng

 Chiều 31/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo tình hình triển khai thực hiện tại Dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng tại Tiểu khu 251, xã Ea Bung, huyện Ea Súp của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7. Dự án này được Báo Nhân Dân phản ánh trong bài viết “Đắk Lắk: Một doanh nghiệp thuê rừng cải tạo, bảo vệ nhưng để suy giảm hơn 326ha rừng”.

Diện tích rừng tự nhiên tại Dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 bị suy giảm. (Ảnh: T.L)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng tại Tiểu khu 251, xã Ea Bung, huyện Ea Súp của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất tại Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 17/11/2010; thuê rừng tại Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 6/7/2012. Tổng diện tích được thuê là 783,4ha.

Năm 2021, dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững rừng sản xuất giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 23/5/2021. Theo đó, dự án được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trong khu vực dự án là 783,4ha, trong đó diện tích quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên là 639,47ha, diện tích trồng rừng là 87,83ha, diện tích thực hiện mô hình nông-lâm kết hợp là 37,64ha.

Tuy nhiên, sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk thành lập Đoàn kiểm tra phát hiện dự án có dấu hiệu buông lỏng quản lý; rừng và đất rừng bị suy giảm, lấn chiếm; sử dụng đất sai mục đích so với phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt. Do đó, Đoàn Kiểm tra đã báo cáo và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 2465/SNN-CCKL đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 theo đúng quy định và các vấn đề liên quan theo quy định của chính quyền địa phương. Đồng thời giao Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp kiểm tra, xác minh thực tế kết quả thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và hồ sơ tại đơn vị; xác định thời gian rừng bị phá, lấn chiếm.

Công ty TNHH trồng rừng 27/7 đã trồng 61,95 ha rừng vào các năm 2021 và 2022. Tuy nhiên, diện tích này được trồng vào diện tích rừng tự nhiên đã bị suy giảm thuộc khoảnh 7, 8, Tiểu khu 251, không đúng với Phương án quản lý rừng bền vững đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Ngày 29/9, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp có Báo cáo số 449/BC-HKL về kết quả kiểm tra tại dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7; kết quả kiểm tra thể hiện diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm so với diễn biến tài nguyên rừng có đến ngày 31/12/2021 là 326,37ha; trên diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm công ty đã thực hiện trồng 61,95ha keo lai, không thực hiện đúng theo Phương án quản lý rừng bền vững đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Mặt khác, theo nội dung của Tờ trình và đơn trình báo của các thành viên cổ đông Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 thì dự án có dấu hiệu của việc mua bán, sang nhượng, phân chia đất đai, giả mạo chữ ký, tình hình nhân sự, quản lý dự án hết sức phức tạp…

Từ những vấn đề nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và việc thực hiện dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7. Trên cơ sở kết quả thanh tra báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Căn cứ tại Điều 102, Luật Lâm nghiệp năm 2017 về trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân các cấp; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 2/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lâm nghiệp tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc để rừng tự nhiên bị giảm 326,37 ha tại dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 theo đúng quy định và các vấn đề liên quan theo quy định của chính quyền địa phương.

Chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện củng cố hồ sơ, điều tra xử lý đối với diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm 326,37ha tại dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7. Nếu có dấu hiệu hình sự thì chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Súp điều tra khởi tố vụ án bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 do vi phạm không thực hiện đúng phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt.

Trước đó, ngày 24/10, Báo Nhân Dân có bài phản ảnh: Đắk Lắk: Một doanh nghiệp thuê rừng cải tạo, bảo vệ nhưng để suy giảm hơn 326 ha rừng, phản ảnh về Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất, thuê rừng thực hiện dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng nhưng sau 10 năm đã để suy giảm tới hơn 326ha rừng.

Cụ thể, công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất đai vùng dự án, diện tích bảo vệ theo Quyết định thuê rừng năm 2012 là 745,84ha; theo Quyết định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 là 639,47ha. Theo báo cáo của công ty, hiện công ty có tổ chức lực lượng quản lý dự án, trong đó có bố trí 5 người phụ trách quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng…

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng trên toàn bộ diện tích do Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 quản lý và đối chiếu với kết quả diễn biến tài nguyên rừng có đến ngày 31/12/2021 thì diện tích rừng tự nhiên của công ty bị suy giảm so với diễn biến tài nguyên rừng là 326,37ha tại các khoảnh 3, Tiểu khu 267; khoảnh 3, 5, 7, 8 Tiểu khu 251; khoảnh 9, Tiểu khu 243, xã Ea Bung, huyện Ea Súp.

Đối chiếu với diện tích rừng trồng, công ty đã thực hiện trồng vào các năm 2021 và 2022 với diện tích 61,95ha. Tuy nhiên, diện tích này được trồng vào diện tích rừng tự nhiên đã bị suy giảm thuộc khoảnh 7, 8, Tiểu khu 251, sai so với Phương án quản lý rừng bền vững đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một số thông tin về gỗ Kim Tơ Nam Mộc hay Nam Mộc Tơ Vàng từ Trung Quốc

XEM:  https://phongthuygo.com/mot-so-thong-tin-ve-go-kim-to-nam-moc-hay-nam-moc-to-vang-tu-trung-quoc/ Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở TQ, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc. Kim Tơ Nam Mộc có mùi thơm, vân thẳng và chặt, khó biến hình và nứt, là một nguyên liệu quý dành cho xây dựng và đồ nội thất cao cấp. Trong lịch sử, nó chuyên được dùng cho cung điện hoàng gia, xây dựng chùa, và làm các đồ nội thất cao cấp. Nó khác với các loại Nam Mộc thông thường ở chỗ vân gỗ chiếu dưới ánh nắng hiện lên như những sợi tơ vàng óng ánh, lấp lánh và có mùi hương thanh nhã thoang thoảng. GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ PHONG THỦY CỦA KIM TƠ NAM MỘC Kim Tơ Nam Mộc được phân thành nhiều đẳng cấp thường căn cứ theo tuổi của cây gỗ, tuổi càng cao thì gỗ càng quý. Cao cấp nhất là Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm ngàn năm. Loại này là phát sinh biến dị tự nhiên từ hai ngàn năm

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây kháo, nu kháo tự nhiên và giá trị trong nội thất

XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-khao-nu-khao-tu-nhien-va-gia-tri-trong-noi-that/ GỖ KHÁO VÀNG THUỘC NHÓM MẤY, LÀ LOẠI GỖ NHƯ THẾ NÀO? Tại Việt Nam chúng ta, gỗ được phân loại thành 8 nhóm đánh số thứ tự bằng chữ số la mã từ I đến VIII. Cách phân loại này dựa trên các tiêu chí như đặc điểm, tính chất tự nhiên, khả năng gia công, mục đích sử dụng và giá trị kinh tế … Cao nhất là nhóm I và thấp nhất là nhóm VIII. Gỗ kháo thuộc nhóm gỗ số VI, đây là loại gỗ phổ biến ở Việt Nam, nó có những đặc điểm như nhẹ, dễ chế biến, khả năng chịu lực ở mức độ trung bình. Khi quyết định dùng gỗ để làm nội thất thì chúng ta rất cần tìm hiểu gỗ thuộc nhóm mấy, có những tính chất như thế nào, giá thành ra sao để đảm bảo lựa chọn được loại gỗ ưng ý nhất, phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích của mình. Có 2 loại gỗ nu kháo: Gỗ nu kháo đỏ Gỗ nu kháo vàng Gỗ kháo có tên khoa học là Machinus Bonii Lecomte, đây là loại gỗ xuất hiện rất phổ biến ở nước ta và các quốc gia l

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây măn hay cây găng bầu

Gỗ măn ( hay còn gọi là gỗ găng bầu) là loại gỗ quý hiếm , đang và sắp bị tuyệt chủng tại các khu rừng núi đá khắp các tỉnh miền núi miền bắc nước ta. Cũng giống bao loài gỗ quý hiếm khác sống dọc trên các dãy núi đá vôi tại các khu rừng nhiệt đới miền bắc nước ta , thời xa sưa có rất nhiều loại gỗ quý hiếm khác, như đinh , lim, nghiến , sến, táu, gụ, kháo đá , lát đá , trong đó còn có cả 1 số loại gỗ có mùi thơm và lên tuyết ; như hoàng đàn , ngọc am, gù hương . dã hương , bách xanh ..vvv…. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-man/ Gỗ măn  là 1 loài gỗ sống trên các vách núi đá vôi hiểm trở , thân cây có mầu hơi đen bạc, cây thường mọc rất cao từ 5-20m , lá to và mỏng có lông tơ , vẫn như các loại cây khác thường thân cây được cấu tạo gồm 3 lớp : lớp vỏ, lớp giác và lớp lõi , lớp lõi non bên ngoài có vân càng vào trong tâm lõi vân càng già và đẹp , thường cứ 1 năm sẽ có 1 lớp vân , nên khi thợ cắt cây biết được độ tuổi của cây, nhưng điều đặc biệt là từ kh