Vì sao Gia Lai làm lại quy hoạch 3 loại rừng?

 HĐND tỉnh Gia Lai đã ban hành nghị quyết quy hoạch 3 loại rừng năm 2017 đã xảy ra sai sót, tỉnh này đã điều tra lại diện tích rừng.

Vì sao Gia Lai làm lại quy hoạch 3 loại rừng? 1

Mất rừng ở Gia Lai

Ngày 6/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Tại cuộc họp này, nhiều phóng viên báo chí đề cập đến việc tỉnh Gia Lai đang triển khai việc quy hoạch 3 loại rừng tại tỉnh này; trong đó, có việc phá rừng xảy ra nhiều nơi tại tỉnh này.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp cho biết, việc quy hoạch 3 loại rừng năm 2017 được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua đã có nhiều sai sót. Trong đó, có việc đất lâm nghiệp nhưng thực tế là làng đồng bào ở nhiều địa phương. Ông Lộc đề cập đến cụm từ "rừng trên giấy" để nói về việc kiểm kê 3 loại rừng trước đây.

Theo tìm hiểu của Báo Giao thông, Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai lựa chọn làm đơn vị tư vấn điều tra 3 loại rừng, quy hoạch đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. Từ kết quả này, UBND tỉnh này trình đến HĐND tỉnh Gia Lai để thẩm tra.

Kết quả là Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai thông qua chưa chính xác.

Việc này là do một phần của đơn vị "tư vấn" đã để xảy ra nhiều vấn đề và phát sinh những bất cập trong công tác quản lý. Chính vì vậy, tỉnh Gia Lai lần này quyết định điều tra lại diện tích đất rừng và quy hoạch 3 loại rừng như hiện nay. Hiện, việc điều tra diện tích rừng đang làm nên chưa công bố, ông Lộc thông tin đến cuộc họp báo.

Tại cuộc họp, các phóng viên đề cập đến việc tại huyện Kông Chro của tỉnh này có xảy ra việc xây công trình điện gió trên đất lâm nghiệp.

Trả lời phóng viên, ông Lộc cho biết, việc đất lâm nghiệp là chính xác nhưng đất này không có rừng. Việc này cũng liên quan đến việc điều tra 3 loại rừng trước đây chưa chính xác nên mới xảy ra việc này.

Theo Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, tổng diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp là hơn 741 ngàn ha, trong đó, đất chưa có rừng chiếm hơn 145 ngàn ha.

Cụ thể, rừng đặc dụng hơn 59,2 ngàn ha (trong đó, đất có rừng hơn 56,3 ngàn ha, đất chưa có rừng gần 2,9 ngàn ha); rừng phòng hộ chiếm 144,5 ngàn ha (đất có rừng hơn 121 ngàn ha, đất chưa có rừng hơn 23,2 ngàn ha); rừng sản xuất chiếm 537,5 ngàn ha (đất có rừng gần 420 ngàn ha, đất chưa có rừng chiếm gần 118 ngàn ha).

Năm 2008, tổng diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp tỉnh Gia Lai trên 871,6 ngàn ha: Gồm: rừng phòng hộ là 154,4 ngàn ha, rừng đặc dụng là 57,7 ngàn ha, rừng sản xuất là 659,4 ngàn ha.

Diện tích quy hoạch đất rừng năm 2008 đến khi ban hành Nghị quyết 100 năm 2017 giảm trên 135 ngàn ha.

Nhận xét