Chuyển đến nội dung chính

Vụ phá rừng pơ mu Vườn Quốc gia Hoàng Liên: Có thể xem xét xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm

 Trao đổi với PV Dân Việt về vụ việc phá Vườn Quốc gia Hoàng Liên, ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam - cho biết: "Tùy vào mức độ vi phạm có thể xử lý hình sự hoặc xử lý hành chính".

 Bình luận 0

Sau khi tìm hiểu loạt bài "Phá rừng pơ mu Vườn quốc gia Hoàng Liên do Dân Việt phản ánh", ông Dũng nói: "Giờ cần kiểm tra để biết được chính xác mức độ vi phạm của vụ việc, tỉnh sẽ nắm thông tin và đưa ra hướng xử lý vụ việc đó. Có cả hai hình thức xử lý liên quan đến diện tích và khối lượng, ở đây kết hợp cả hai".

Vụ phá rừng pơ mu VQG Hoàng Liên: Có thể xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm - Ảnh 1.

Gỗ pơ mu sau khi khai thác trước khi vận chuyển ra khỏi vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên. Ảnh: Văn Hoàng

Trao đổi với PV Dân Việt ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết đã giao cho ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

Tuy nhiên, sáng 6/5 trao đổi với Dân Việt ông Nghĩa cho biết: "Mình chưa thấy có thông tin nào phá rừng pơ mu ở Lào Cai cả. Có gì liên hệ với Văn phòng Tổng cục hoặc Cục Kiểm lâm".

Còn ông Trần Thế Liên, Chánh văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp - cho biết đã nắm được thông tin phản ánh qua thông tin điểm báo của Tổng cục. Theo quy chế phát ngôn thì lãnh đạo Tổng cục sẽ trả lời.

Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên - cho biết: Nếu công nhận các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia có những giá trị đa dạng sinh học mang tầm quốc gia, toàn cầu, thì việc giao các VQG Hoàng Liên về cho địa phương quản lý có vẻ chưa hợp lý. Bởi tôi nghĩ hệ thống này, nếu công nhận những giá trị to lớn của nó như trong tất cả hồ sơ khi thành lập nêu ra, thì nên được quản lý tập trung bởi một cơ quan đủ tầm ở cấp trung ương, ở cấp trung ương mới có khả năng điều phối nguồn lực, tài chính để đảm bảo cho hệ thống VQG hoạt động đúng chức năng, vai trò và giá trị của nó".

Ông Hoàng Quốc Bảo, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai nói: "Tôi đã đọc hết các bài mà Báo Dân Việt phản ánh rất xác đáng".

Theo đó, tại điểm E, Khoản 1, Điều 232 Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2017 quy định về tội phạm khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản quy định rằng: Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên từ 3m3 đến dưới 8m3 gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 1m3 đến dưới 3m3 gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 243 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ06 tháng đến 3 năm.

Phạm tội Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên từ 8m3 đến dưới 15m3 gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 3m3 đến dưới 10m3 gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Phạm tội Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên 15 m3 trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 10 m3 trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Điểm D khoản 1 Điều 243 Bộ Luật hình sự 2015 và sửa đổi năm 2017 quy định rõ Tội hủy hoại rừng như sau: Người nào đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng đặc dụng có diện tích từ trên 1.000m2 đến dưới 3.000m2 thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Tại điểm G, Khoản 2. Phạm tội hủy hoại Rừng đặc dụng có diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2 thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Vụ phá rừng pơ mu VQG Hoàng Liên: Có thể xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm - Ảnh 3.

Sau khi vận chuyển ra khỏi rừng, gỗ được chở bằng xe máy thành từng đoàn mà không thấy cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Ảnh: T.T

Ngoài xử lý theo quy định của Luật hình sự, theo quy định của pháp luật, trường hợp Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ là đơn vị sự nghiệp do Nhà nước quản lý có nhiệm vụ được giao là đại diện Nhà nước quản lý, bảo vệ rừng nhưng có vi phạm, không thực hiện trách nhiệm để khai thác hoặc phá rừng trái pháp luật trên diện tích được giao thì Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ đó sẽ bị xem xét, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm về việc thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao theo quy định tại Điều 1 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013.

Tại Điều 1, Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Vụ phá rừng pơ mu VQG Hoàng Liên: Có thể xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm - Ảnh 4.

Theo thông tin mà nhóm phóng viên Dân Việt có được, rừng Quốc gia Hoàng Liên đã bị phá trong nhiều năm qua. Ảnh: Văn Hoan

Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012 được hướng dẫn bởi Điều 1 Nghị định 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP

Nêu rõ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính,

"Điều 1: Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính".

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

4. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan."

Tại Điều 78 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 nêu rõ các hình thức kỷ luật cán bộ

1. Cán bộ vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Cách chức;

d) Bãi nhiệm.

2. Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ.

3. Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc.

4. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một số thông tin về gỗ Kim Tơ Nam Mộc hay Nam Mộc Tơ Vàng từ Trung Quốc

XEM:  https://phongthuygo.com/mot-so-thong-tin-ve-go-kim-to-nam-moc-hay-nam-moc-to-vang-tu-trung-quoc/ Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở TQ, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc. Kim Tơ Nam Mộc có mùi thơm, vân thẳng và chặt, khó biến hình và nứt, là một nguyên liệu quý dành cho xây dựng và đồ nội thất cao cấp. Trong lịch sử, nó chuyên được dùng cho cung điện hoàng gia, xây dựng chùa, và làm các đồ nội thất cao cấp. Nó khác với các loại Nam Mộc thông thường ở chỗ vân gỗ chiếu dưới ánh nắng hiện lên như những sợi tơ vàng óng ánh, lấp lánh và có mùi hương thanh nhã thoang thoảng. GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ PHONG THỦY CỦA KIM TƠ NAM MỘC Kim Tơ Nam Mộc được phân thành nhiều đẳng cấp thường căn cứ theo tuổi của cây gỗ, tuổi càng cao thì gỗ càng quý. Cao cấp nhất là Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm ngàn năm. Loại này là phát sinh biến dị tự nhiên từ hai ngàn năm

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây măn hay cây găng bầu

Gỗ măn ( hay còn gọi là gỗ găng bầu) là loại gỗ quý hiếm , đang và sắp bị tuyệt chủng tại các khu rừng núi đá khắp các tỉnh miền núi miền bắc nước ta. Cũng giống bao loài gỗ quý hiếm khác sống dọc trên các dãy núi đá vôi tại các khu rừng nhiệt đới miền bắc nước ta , thời xa sưa có rất nhiều loại gỗ quý hiếm khác, như đinh , lim, nghiến , sến, táu, gụ, kháo đá , lát đá , trong đó còn có cả 1 số loại gỗ có mùi thơm và lên tuyết ; như hoàng đàn , ngọc am, gù hương . dã hương , bách xanh ..vvv…. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-man/ Gỗ măn  là 1 loài gỗ sống trên các vách núi đá vôi hiểm trở , thân cây có mầu hơi đen bạc, cây thường mọc rất cao từ 5-20m , lá to và mỏng có lông tơ , vẫn như các loại cây khác thường thân cây được cấu tạo gồm 3 lớp : lớp vỏ, lớp giác và lớp lõi , lớp lõi non bên ngoài có vân càng vào trong tâm lõi vân càng già và đẹp , thường cứ 1 năm sẽ có 1 lớp vân , nên khi thợ cắt cây biết được độ tuổi của cây, nhưng điều đặc biệt là từ kh

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây kháo, nu kháo tự nhiên và giá trị trong nội thất

XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-khao-nu-khao-tu-nhien-va-gia-tri-trong-noi-that/ GỖ KHÁO VÀNG THUỘC NHÓM MẤY, LÀ LOẠI GỖ NHƯ THẾ NÀO? Tại Việt Nam chúng ta, gỗ được phân loại thành 8 nhóm đánh số thứ tự bằng chữ số la mã từ I đến VIII. Cách phân loại này dựa trên các tiêu chí như đặc điểm, tính chất tự nhiên, khả năng gia công, mục đích sử dụng và giá trị kinh tế … Cao nhất là nhóm I và thấp nhất là nhóm VIII. Gỗ kháo thuộc nhóm gỗ số VI, đây là loại gỗ phổ biến ở Việt Nam, nó có những đặc điểm như nhẹ, dễ chế biến, khả năng chịu lực ở mức độ trung bình. Khi quyết định dùng gỗ để làm nội thất thì chúng ta rất cần tìm hiểu gỗ thuộc nhóm mấy, có những tính chất như thế nào, giá thành ra sao để đảm bảo lựa chọn được loại gỗ ưng ý nhất, phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích của mình. Có 2 loại gỗ nu kháo: Gỗ nu kháo đỏ Gỗ nu kháo vàng Gỗ kháo có tên khoa học là Machinus Bonii Lecomte, đây là loại gỗ xuất hiện rất phổ biến ở nước ta và các quốc gia l