Tín hiệu tích cực từ xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ

 Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã lên tới 6,6 tỷ USD, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước và trở thành nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của nông sản Việt Nam.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã lên tới 6,6 tỷ USD, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước.

00:01:41

Clip: Tín hiệu tích cực từ xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ

Nhận xét