Hơn 6,5 tỷ đồng sai phạm trong các dự án trồng rừng, quản lý rừng tại Kiên Giang

 VOV.VN - Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã kết luận nhiều sai phạm liên quan đến công tác trồng rừng, quản lý rừng trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa có kết luận về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và nguồn thu khác; quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng trên địa bàn huyện Kiên Hải đối với BQL rừng Kiên Giang Theo đó, Thanh tra tỉnh đã kết luận nhiều sai phạm liên quan đến công tác trồng rừng, quản lý rừng trên địa bàn tỉnh.

Sai phạm trong triển khai 3 dự án trồng rừng

Tại Ban Quản lý rừng An Biên - An Minh đã chi sai chế độ tiền cước phí điện thoại số tiền 8,8 triệu đồng. Thanh toán trùng số tiền hơn 13 triệu đồng. không nộp vào ngân sách nhà nước số tiền khai thác rừng tràm từ các tổ chức, doanh nghiệp nhận khoán bảo vệ rừng từ năm 2015-2019 số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Chưa hạch toán, quyết toán đầy đủ, kịp thời khoán thu, chi; không tổ chức bán đấu; không phối hợp công ty tổ chức đấu giá ban hành quyết định hủy kết quả trúng thầu…

Tại Ban Quản lý rừng Hòn Đất - Kiên Hà đã chi không đúng mục đích nguồn kinh phí phòng cháy chữa cháy số tiền hơn 186 triệu đồng. chi thanh toán thừa khối lượng so với dự toán được duyệt gói thầu sử dụng kỹ thuật GIS để xây dựng bản đồ và trích lục hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng số tiền 125 triệu đồng; Không nộp vào ngân sách nhà nước số tiền bỏ cọc của đơn vị trúng đấu giá khai thác gỗ số tiền hơn 136 triệu đồng và tiền nhận bồi thường hoa màu, vật kiến trúc số tiền hơn 665 triệu đồng; Chi thanh toán thừa khối lượng khảo sát địa hình của 3 công trình đào kênh số tiền hơn 60 triệu đồng. Chi sai mục đích nguồn kinh phí quản lý bảo vệ rừng số tiền hơn 30 triệu đồng. Chưa thực hiện hạch toán, quyết toán đầy đủ, kịp thời khoản thu, chi khai thác rừng tràm vào báo cáo của đơn vị…; Thực hiện trình tự thủ tục cho giao khoán bảo vệ rừng chưa đúng quy định pháp luật đối với 6 UBND xã.

Tại Ban Quản lý rừng Kiên Giang đã chi sai mục đích nguồn kinh phí phòng cháy chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng số tiền hơn 44 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang chỉ ra khâu lập dự toán, thẩm định, phê duyệt chi phí áp dụng định mức đối với 2 dự án gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển từ Bình Sơn đến Bình Giang, đê biển xã Nam Thái và Dự án khôi phục, phát triển rừng phòng hộ ven biển giai đoạn 2015 – 2020 chưa phù hợp làm tăng giá trị dự toán và giá của 3 gói thầu với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; Thi công không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, khai tăng khối lượng để thanh toán 2 dự án với số tiền hơn 254 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với dự án khôi phục và phát triển rừng phòng hộ ven biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2020, việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, lập dự toán không đủ năng lực thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh…

Quản lý đất rừng, cấp chuyển đất đất rừng  Kiên Hải sai quy định

Về quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng trên huyện đảo Kiên Hải, thanh tra tỉnh Kiên Giang kết luận việc Sở Địa chính (nay là Sở TN&MT) tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy CNQSDĐ số K475718 cho BQL rừng Kiên Giang là không chính xác, là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 8, khoản 5 Điều 13 Luật Đất đai năm 1993.

UBND huyện Kiên Hải ký tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 18/4/2011 chỉ nêu chung chung xin đưa ra 20 vị trí theo tọa độ cột mốc rừng là chưa có cơ sở xem xét, chưa đúng với quy định pháp luật về đất đai.

Ban Quản lý rừng Kiên Giang không lập thủ tục đề nghị cấp đổi hoặc điều chỉnh giấy CNQSDĐ rừng; bàn giao diện tích 324,05ha trong diện tích 396,82ha cho địa phương quản lý khi chưa có quyết định của UBND tỉnh là chưa đúng quy định pháp luật đất đai.

UBND huyện Kiên Hải và UBND xã An Sơn, Lại Sơn quản lý đất rừng chưa chặt chẽ, xử lý chưa dứt điểm một số trường hợp vi phạm, là vi phạm Luật Đất đai. Ban Quản lý rừng Kiên Giang không ký lại hợp đồng giao khoán rừng đối với 92 hộ, là vi phạm Nghị định số 168/2016 của Chính phủ…

Kiểm điểm nhiều tổ chức, cá nhân

Từ những sai phạm, khuyết điểm trên, Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị UBND tỉnh giao Giám đốc Sở NN&PTNT ban hành văn bản chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót; chỉ đạo BQL rừng Kiên Giang kiểm tra, rà soát, ký lại hợp đồng giao khoán rừng đối với 92 hộ như đã nêu…

Sở Tài chính rà soát, thẩm tra chặt chẽ, nhất là định mức, chi phí trồng cây trước khi phê duyệt quyết toán.

BQL rừng  Kiên Giang nghiêm túc khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót…

UBND huyện Kiên Hải thường xuyên chỉ đạo các xã và cơ quan chuyên môn của huyện kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng…

Sở NN&PTNT tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo sở, Phòng Quản lý xây dựng công trình, BQLR Kiên Giang giai đoạn 2015-2019. Sở TN&MT, UBND huyện Kiên Hải tự kiểm điểm rút kinh nghiệm…

Đối với cá nhân, Sở Nội vụ phối hợp các ngành chức năng tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với ông Hoàng Văn Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT giai đoạn 2014-2020, nay là Phó Bí thư huyện Tân Hiệp).

Sở NN&PTNT kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với các ông: Nguyễn Duy Tản (nguyên Trưởng Phòng Quản lý xây dựng công trình, nay là Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Sở NN&PTNT); Phan Văn Hùng (Giám đốc BQLR Kiên Giang, nguyên Giám đốc BQLR Hòn Đất – Kiên Hà); Trần Phi Hải (Phó Giám đốc BQLR Kiên Giang, nguyên Giám đốc BQLR An Biên – An Minh); Nguyễn Tín (Phó Giám đốc BQLR Kiên Giang) về những sai phạm như đã nêu.

Ban Giám đốc BQL rừng Kiên Giang tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với các ông: Phạm Văn Đức (Kế toán BQLR Kiên Giang, nguyên Kế toán BQLR Hòn Đất – Kiên Hà); Võ Châu Hoàn Nhân (Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, nguyên Kế toán BQLR An Biên – An Minh); Lê Hoàng Mẫn (cán bộ kỹ thuật BQLR Kiên Giang).

Lãnh đạo UBND huyện Kiên Hải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện về những sai sót như đã nêu./.

Nhận xét