Hà Nội: Ai chịu trách nhiệm nếu để phá rừng, lấn đất rừng trái phép?

 Kế hoạch bảo vệ rừng mới được UBND TP.Hà Nội ban hành, quy trách nhiệm lãnh đạo địa phương nếu để xảy ra phá rừng, lấn chiếm sử dụng đất rừng, đất lâm nghiệp trái phép.

Các huyện Sóc Sơn, Ba Vì là điểm nóng về xâm phạm đất rừng /// Ảnh Lê Quân
Các huyện Sóc Sơn, Ba Vì là điểm nóng về xâm phạm đất rừng
ẢNH LÊ QUÂN

Các huyện Sóc Sơn, Ba Vì là điểm nóng xâm phạm rừng

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, các lực lượng gồm kiểm lâm, công an, quân đội phải phối hợp trong tuần tra, kiểm tra, truy quét ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ rừng.
UBND cấp huyện có rừng xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng, giao rõ trách nhiệm các phòng, ban, đơn vị, bảo đảm các hành vi vi phạm về bảo vệ rừng được xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, phương tiện ra vào rừng để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm, khai thác đất lâm nghiệp, sử dụng đất lâm nghiệp trái quy định, đặc biệt các điểm nóng như Sóc Sơn, Ba Vì.. các khu vực chồng lấn.
UBND TP.Hà Nội cũng lưu ý phải rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Kiên quyết đình chỉ, thu hồi các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sai mục đích, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vùng dự án.

Quy trách nhiệm người đứng đầu 

Kế hoạch bảo vệ rừng của UBND TP.Hà Nội đã xác định rõ, bảo vệ rừng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Để công tác này đạt hiệu quả, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã có rừng của thành phố tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng.
Hà Nội: Ai chịu trách nhiệm nếu để phá rừng, lấn đất rừng trái phép? - ảnh 1

Quy trách nhiệm cho chủ rừng, lãnh đạo địa phương nơi xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng

ẢNH LÊ QUÂN

Đối tượng cần tuyên truyền nâng cao nhận thức là các ban, ngành, đoàn thể huyện và các cấp uỷ, chính quyền cấp xã có rừng, các chủ rừng, hộ gia đình, tổ chức, người dân sống trong rừng, ven rừng…
Theo kế hoạch của UBND TP.Hà Nội, UBND các cấp có rừng, chủ rừng xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; phương án huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra đối với diện tích rừng trên địa bàn quản lý…
UBND cấp xã có rừng và các chủ rừng là tổ chức bố trí lực lượng trực tại các vị trí dễ xảy ra cháy rừng, các vị trí có lượng người qua lại nhiều, các khu vực di tích lịch sử trong rừng để hướng dẫn người dân, du khách cảnh giác khi sử dụng lửa, kịp thời xử lý khi xảy ra cháy rừng.
Chi cục Kiểm lâm Hà Nội có trách nhiệm bố trí lực lượng tổ chức phòng cháy rừng 24/24 giờ tại tất các trụ sở thuộc chi cục được giao quan lý vào thời gian được xác định cao điểm dễ xảy ra cháy rừng trong năm. Đồng thời, thông tin cấp dự báo cháy rừng theo ngày, tuần, các khu vực nguy có cháy cao và các vụ cháy rừng cho chính quyền các cấp và chủ rừng, các lực lượng chuyên ngành triển khai lực lượng kịp thời chữa cháy.
UBND TP.Hà Nội cũng nêu rõ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ rừng phải chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, sử dụng đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn mình quản lý. Địa phương nào để xảy ra phá rừng, lấn chiếm, khai thác đất lâm nghiệp trái pháp luật thì chủ tịch UBND cấp dưới chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp…

Nhận xét