Chuyển đến nội dung chính

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 2 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng tốt

 Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 2 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng tốt

2 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu  gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,27 tỷ USD, tăng mạnh 43,7% so với 2 tháng đầu năm 2020.
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 2/2021 đạt 918,83 triệu USD, giảm 31,5% so với tháng 1/2021 nhưng tăng 23% so với tháng 2/2020.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,27 tỷ USD, tăng mạnh 43,7% so với 2 tháng đầu năm 2020; trong đó, riêng sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 1,76 tỷ USD, chiếm 77,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, tăng 54,9%.
Gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, chiếm tới 60,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 1,37 tỷ USD, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài thị trường chủ đạo là Mỹ, còn có 4 thị trường đạt kim ngạch trên 100 triệu USD như: Trung Quốc đạt 225,07 triệu USD, chiếm 9,9%, tăng 25,4%; Nhật Bản đạt 215,36 triệu USD, chiếm 9,5%, tăng 8,5%; EU 146,18 triệu USD, chiếm 6,4%, tăng 3,9%; Hàn Quốc đạt 128,35 triệu USD, chiếm 5,7%, tăng 10,7%.
Nhìn chung, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 2 tháng đầu năm 2021 sang các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC

Nhận xét