Xuất khẩu gỗ và lâm sản quý 1/2021 tăng 41,5%

 Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản tháng 3/2021 của Việt Nam đạt 1,524 tỷ USD, nâng lũy kế 3 tháng ước đạt 3,944 tỷ USD, tăng 41,5%.

Xuất khẩu gỗ và lâm sản quý 1/2021 đạt trên 3,9 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ. Ảnh: Vnforest.

Xuất khẩu gỗ và lâm sản quý 1/2021 đạt trên 3,9 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ. Ảnh: Vnforest.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ quý 1/2021 đạt 3,699 tỷ USD, tăng 41,5%, lâm sản ngoài gỗ đạt 243 triệu USD, tăng 38,4%. Qua đó, xuất siêu gỗ và lâm sản quý 1/2021 đạt 3,234 tỷ USD, tăng 43,4%.

Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc hiện chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản. Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 3 năm 2021 ước đạt 227 triệu USD, lũy kế 3 tháng ước đạt 696 triệu USD, tăng 31% so cùng kỳ. Các thị trường nhập khẩu gỗ và lâm sản chính là: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Cameroon, Thái Lan, Chi Lê, chiếm khoảng 55% tổng giá trị gỗ và lâm sản nhập khẩu 3 tháng qua…

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng như trên là do giá gỗ nguyên liệu những tháng đầu năm tăng, đồng thời nhu cầu nhập khẩu cũng tăng so với cùng kỳ.

Nhận xét