Việt Nam là nước xuất khẩu gỗ và lâm sản đứng thứ năm thế giới

 

Theo thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản năm 2020 đạt hơn 13 tỷ USD. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản ở vị trí thứ năm trên thế giới, thứ hai châu Á.

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2020 đạt hơn 13 tỷ USD

00:01:04

Clip: Việt Nam là nước xuất khẩu gỗ và lâm sản đứng thứ năm thế giới

Nhận xét