Việt Nam là nước xuất khẩu gỗ và lâm sản đứng thứ năm thế giới

 (HNMO) - Chiều 23-4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 27/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 1-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1-4-2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. 

Quang cảnh hội nghị.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, trong 15 năm thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020, ngành Lâm nghiệp đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, tài nguyên rừng được bảo vệ và phát triển; năm 2020, tổng diện tích rừng đạt trên 14,6 triệu hecta, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%, cơ cấu 3 loại rừng đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học và an ninh môi trường. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản năm 2020 đạt hơn 13 tỷ USD. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản ở vị trí thứ năm trên thế giới, thứ hai châu Á.  

Tại hội nghị các đại biểu cho rằng, ngành Lâm nghiệp cũng đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức như: Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế; tình trạng tranh chấp đất đai, vi phạm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng còn diễn ra phức tạp tại một số địa phương; diện tích rừng tăng nhưng chất lượng rừng còn hạn chế, năng suất rừng trồng tuy được cải thiện nhưng còn thấp, chủ yếu gỗ nhỏ, chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu. 

Để thực hiện liên kết theo chuỗi, trong đó, chú trọng, tập trung ưu tiên công tác giống cây trồng lâm nghiệp chất lượng cao, ngày 25-3-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Đây là chính sách quan trọng về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, bảo đảm sự đồng bộ, phù hợp hệ thống quy phạm pháp luật và yêu cầu của thực tiễn nhằm quản lý chặt chẽ công tác nghiên cứu, bảo tồn, sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp, tạo ra giống mới có năng suất, chất lượng cao, cung cấp cho trồng rừng; quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo chuỗi sản xuất, từ hoạt động nghiên cứu, chọn tạo, quản lý vật liệu nhân giống đến sản xuất cây giống và chất lượng rừng trồng.

Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 nhằm mục đích cung cấp gỗ và nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng; phòng hộ, bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, rừng có vai trò rất quan trọng trong bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, là môi trường mưu sinh của hàng triệu người dân sống gần rừng, là địa điểm du lịch hấp dẫn, mang lại nhiều lợi ích và dịch vụ khác; đồng thời, rừng cũng là đối tượng của ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù - ngành Lâm nghiệp, đòi hỏi những cơ chế chính sách phù hợp. Bảo vệ rừng không chỉ là bảo vệ đối tượng và tư liệu sản xuất, mà còn là bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

Vì vậy, Bộ NN&PTNT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, người dân góp sức thực hiện thành công Chiến lược và Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững, vì một Việt Nam xanh.

Nhận xét