Mảng gỗ "ăn nên làm ra", Phú Tài ước lãi quý 1 tăng 38%

 Ngày 19/04, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 và kế hoạch quý 2/2021.

Khép lại quý 1/2021, PTB ước doanh thu hợp nhất trên 1,408 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ; lãi trước thuế ước đạt 123 tỷ đồng, tăng 60%.

Trong đó, ngành gỗ chiếm 831 tỷ đồng doanh thu và 63 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 36% và 114% so cùng kỳ. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của PTB
Nguồn: PTB

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 tổ chức vào ngày 17/04 vừa qua, cổ đông PTB đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu hợp nhất 7,000 tỷ đồng và lãi trước thuế 524.5 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 38% so với năm trước. Cổ tức dự kiến chia với tỷ lệ 30% (năm 2020 là 20%).

Như vậy sau quý đầu năm, Công ty đã thực hiện được khoảng 23% kế hoạch lợi nhuận. Bước sang quý 2, PTB đặt mục tiêu đem về 1,743 tỷ đồng doanh thu và 161 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 22% và 54% so cùng kỳ.

Nguồn: PTB

Duy Na

Nhận xét