Lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng, Gỗ Trường Thành của ông Mai Hữu Tín bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

 Theo Công ty kiểm toán E&Y, tính đến ngày 31/12/2020, Gỗ Trường Thành gánh chịu khoản lỗ lũy kế với số tiền 3.044 tỷ đồng; tổng nợ phải trả và nợ phải trả ngắn hạn cũng vượt quá tổng tài sản và tài sản ngắn hạn với số tiền lần lượt là 585 tỷ đồng và 1.268 tỷ đồng.

 Bình luận 0

Báo cáo tài chính 2020 của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) tiếp tục đem đến thông tin không vui cho nhà đầu tư khi lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán giảm 5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, từ lãi gần 23 tỷ đồng xuống còn 18 tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm đến từ việc giá vốn có điều chỉnh tăng 6 tỷ đồng lên 952 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm về 261 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chi phí hoạt động đều tăng so với báo cáo tự lập nên sau kiểm toán, lỗ thuần của công ty tăng từ 26 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ có lãi trở lại trong năm 2020 đã giúp doanh nghiệp thoát án huỷ niêm yết sau hai năm liên tiếp lỗ.

ADVERTISING
Lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng, Gỗ Trường Thành của ông Mai Hữu Tín bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC TTF

Kết thúc năm 2020, Tổng tài sản của Gỗ Trường Thành đạt 2.241 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu kỳ. Trong đó, hàng tồn kho chiến đến 54%, tương ứng 1.209 tỷ đồng.

ADVERTISING
Video Player is loading.
Loaded11.14%
Advertisement (2 of 3): 2:37
X

Nợ phải trả của công ty 2.825 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn 2.793 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây cũng chính là vấn đề khiến kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Gỗ Trường Thành.

Theo Công ty kiểm toán E&Y, tính đến ngày 31/12/2020, Gỗ Trường Thành gánh chịu khoản lỗ lũy kế với số tiền 3.044 tỷ đồng; tổng nợ phải trả và nợ phải trả ngắn hạn cũng vượt quá tổng tài sản và tài sản ngắn hạn với số tiền lần lượt là 585 tỷ đồng và 1.268 tỷ đồng.

Ngoài ra, Gỗ Trường Thành cũng đã trình bày các khoản vay ngân hàng và bên thứ 3 đã quá hạn thanh toán với số tiền 124 tỷ đồng.

"Các điều kiện trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến sự nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty", cơ quan kiểm toán nêu ý kiến.

Lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng, Gỗ Trường Thành của ông Mai Hữu Tín bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục - Ảnh 2.

Các khoản vay quá hạn thanh toán của Gỗ Trường Thành. Nguồn: BCTC TTF

Giải trình về ý kiến trên của công ty kiểm toán, phía Gỗ Trường Thành cho biết, vào ngày 31/12/2020, số dư tài khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 1.032 tỷ đồng. Đồng thời ban giám đốc công ty cho biết đã có phương án thu xếp được nguồn tiền để thanh toán khoản vay ngân hàng đã quá hạn nêu trên. 

Trong năm, Gỗ Trường Thành đã hoàn thành việc đầu tư và đưa vào sử dụng dòng sản phẩm nhà máy tủ bếp, và đang tiếp tục xây dựng dây chuyền nhà máy ván ép. Ban giám đốc công ty tin tưởng rằng "quy mô hoạt động của các dòng sản phẩm liên quan tới nội thất sẽ được mở rộng và đóng góp vào việc phát triển trong tương lai.

Theo đó, Ban giám đốc cũng đã xây dựng kế hoạch dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong tương lai gần nhờ các đơn đặt hàng từ các dự án lớn của đối tác trong và ngoài nước.

Vì vậy, báo cáo tài chính hợp nhất chưa bao gồm các điều chỉnh có thể cần được thực hiện đối với tài sản và nợ phải trả và nợ phải trả của nhóm công ty trong trường hợp công ty không có khả năng tiếp tục hoạt động trong tương lai.

Nhận xét