Lâm Đồng yêu cầu kỷ luật người đứng đầu cơ quan do để xảy ra phá rừng

 Ngày 16.4, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong công tác quản lý bảo vệ, ngăn chặn phá rừng trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Đam Rông, Lâm Hà và Lạc Dương chỉ đạo kiểm điểm, hình thức kỷ luật (trước mắt tạm đình chỉ công tác) đối với Trưởng các BQL rừng phòng hộ: Phi Liêng, Sêrêpốk, Lâm Hà, đầu nguồn Đa Nhim do thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng phức tạp trên lâm phần được giao trong năm 2020 và quý I năm 2021.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với Hạt trưởng kiểm lâm và các cá nhân liên quan do để xảy ra tình trạng phá rừng.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị chủ rừng trên địa bàn rà soát hồ sơ vi phạm, khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định quản lý bảo vệ rừng, không để tình trạng phá rừng diễn biến phức tạp.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, BQL rừng phòng hộ Sêrêpốk (huyện Đam Rông) để xảy ra 17 vụ vi phạm nổi cộm, diện tích thiệt hại 11,688 ha, khối lượng lâm sản thiệt hại 125,132 m3.

BQL rừng phòng hộ Lâm Hà (huyện Lâm Hà) để xảy ra 5 vụ vi phạm nổi cộm về hành vi phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

BQL rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim (huyện Lạc Dương) để xảy ra 5 vụ vi phạm nổi cộm, diện tích thiệt hại 5,548 ha, khối lượng lâm sản bị tác động 643,656 m3.

BQL rừng phòng hộ Phi Liêng (huyện Đam Rông) để xảy ra 2 vụ vi phạm nổi cộm về hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

THẾ YÊN

Nhận xét