Giữ rừng từ huyết quản

 - Có địa phương hồ hởi báo cáo rằng mấy năm qua trên địa bàn không có vụ phá rừng nào, nhưng thực tế lại đắng nghét: lâm tặc không thể xuất hiện vì rừng tự nhiên đã sạch bách. Rừng Tây Nguyên, Tây Bắc hay Đông Nam bộ, nhiều khu vực sạch bách, chỉ còn đất trống đồi trọc

- Chương trình trồng cây, phục hồi rừng đang được triển khai, liệu có khiến rừng tái sinh như cũ?

- Điều đó là không thể vì thiên nhiên đã mất là mất vĩnh viễn. Nhưng, trồng càng nhiều cây xanh thì sẽ làm giảm tốc độ suy giảm của sinh thái tự nhiên. Cố công để giữ bằng được những cánh rừng già còn sót lại mới còn cơ may cho những hệ động thực vật đa dạng trời cho. 

- Chừng nào người ta còn lên mặt vênh vang về những biệt phủ bằng gỗ, những đồ nội thất toàn gỗ quý thì rừng còn thất thủ. Nữa, là những kẻ trọc phú khoe rượu ngâm rắn, bào thai thú tự nhiên, hay rắp tâm ăn nhậu sản vật rừng cũng làm thiên nhiên chảy máu.

- Và cũng phải xóa bỏ lối nghĩ cũ “đi ta đi khai phá rừng hoang” thì mới có ý thức bảo vệ rừng từ trong huyết quản.

TƯ QUÉO

Nhận xét