Vụ để mất 457 ha rừng: Xác định khối lượng gỗ, trữ lượng lâm sản thiệt hại

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đang xác định khối lượng gỗ, trữ lượng lâm sản bị thiệt hại tại dự án của 16 doanh nghiệp để bị mất 457,11 ha rừng theo Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Lâm Đồng.Ngày 18.3, Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp với UBND huyện Đức Trọng xác định khối lượng gỗ, trữ lượng lâm sản bị thiệt hại tại dự án của 16 doanh nghiệp để bị mất 457,11ha rừng nhưng chưa xác định được số tiền tài nguyên rừng phải bồi thường.

Theo đó, hồ sơ số liệu về khối lượng, trữ lượng lâm sản bị thiệt hại được gửi Sở Tài chính tính toán, xác định giá trị thiệt hại tài nguyên rừng và yêu cầu các doanh nghiệp bồi thường theo quy định.

Việc xác định khối lượng, trữ lượng lâm sản bị thiệt hại tại 16 dự án nói trên nhằm thực hiện Kết luận thanh tra số 2094 (ngày 13.4.2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) về công tác quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện các dự án quản lý, bảo vệ rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng,

Đến nay, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đã xác định được khối lượng, trữ lượng lâm sản bị thiệt hại của 13 doanh nghiệp, đã cung cấp số liệu cho Sở Tài chính (Công ty TNHH TM và CB nông nghiệp Phương Mai, Công ty cổ phần An Lạc Việt Lâm Đồng, Công ty CP Quốc An, Công ty TNHH Huỳnh Vũ, Công ty TNHH Tân Định, Công ty TNHH Kim Tài Phát, Công ty TNHH Đàm Thịnh, Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước, DNTN vườn rừng Nguyễn Thành Lợi; Công ty TNHH Hàn Việt, Công ty TNHH Quyết Thắng, Công ty CPĐT Vĩnh Tuyên Lâm và Công ty TNHH quan trắc tự động hóa và phát triển công nghệ sinh học Tiền Giang).

Đối với 3 doanh nghiệp còn lại, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Đức Trọng đang tiếp tục triển khai thực hiện (Công ty CP đầu tư Sài Gòn Đại Ninh, Công ty CPSH Việt Nguyên, Công ty CP du lịch sinh thái Phương Nam).

NHIỆT BĂNG

Nhận xét