Đề nghị khẩn trương xử lý tang vật là 412 lóng, khúc gỗ thông 3 lá

 412 lóng, khúc gỗ thông 3 lá là tang vật của 1 vụ phá rừng trái phép ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đến nay vẫn chưa có quyết định xử lý, trong khi cơ quan kiểm lâm phải tốn nhiều thời gian canh giữ.


Ông Nguyễn Ngọc Nhi - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa ký văn bản đề nghị Công an huyện Bảo Lâm khẩn trương ban hành Quyết định xử phạt tang vật đối với 412 lóng, khúc gỗ thông 3 lá có khối lượng 10,216 m3 (thuộc vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 6, tiểu khu 438A, xã Lộc Phú) theo nội dung đề nghị của Hạt kiểm lâm Bảo Lâm vào ngày 22.2.

Trước đó, ngày 22.2, Hạt kiểm lâm Bảo Lâm có văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm sớm ban hành văn bản xử lý khối lượng tang vật nêu trên, để Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm có cơ sở tham mưu xử lý theo quy định.

Theo Hạt kiểm lâm Bảo Lâm, hiện nay cơ quan này đang canh giữ 412 lóng, khúc gỗ thông 3 lá có khối lượng 10,216 m3. Số lâm sản trên thuộc vi phạm phá rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 438A, xã Lộc Phú (lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri quản lý).

Ngày 27.9.2019, Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm ban hành văn bản về việc chuyển hồ sơ xử lý hình sự vụ phá rừng khoảnh 6, tiêu khu 438A chuyển Công an huyện Bảo Lâm xử lý theo quy định của pháp luạt. Tuy nhiên, đến ngày 22.2, Hạt kiểm lâm Bảo Lâm vẫn chưa nhận được kết quả xử lý số lâm sản trên.


LƯU HOÀNG

Nhận xét