40 tập thể, 65 cá nhân ngành gỗ nhận bằng khen của Bộ trưởng

 Có 40 tập thể, 65 cá nhân được Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tặng bằng khen vì có thành tích trong Chương trình mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho đại diện 40 tập thể có thành tích trong phong trào 'Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020'. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho đại diện 40 tập thể có thành tích trong phong trào “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020”. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Sáng 26/3, trong khuôn khổ tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả năm 2020 và bàn giải pháp đạt mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2021 được tổ chức tại Bình Định, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn đã thay mặt lãnh đạo Bộ NN-PTNT trao bằng khen của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho 40 tập thể và 65 cá nhân hoạt động trong ngành gỗ Việt Nam.

Đại diện các cá nhân có thành tích trong phong trào 'Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020' nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường do Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn trao. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Đại diện các cá nhân có thành tích trong phong trào “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020” nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường do Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn trao. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Trong 40 tập thể được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường có Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ, Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam-Công ty MDF Vinafor Gia Lai, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam,Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung bộ thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp thuộc Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam…

Nhận xét