Sông Hinh: Triển khai công tác lâm nghiệp năm 2021

 UBND huyện Sông Hinh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác lâm nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện.

 

Theo đó, UBND huyện yêu cầu phải phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực của các cấp, các ngành trọng tâm là cấp xã và ý thức trách nhiệm của các chủ rừng, cộng đồng dân cư trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Cần có sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

 

Cụ thể, Hạt Kiểm lâm huyện hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng; phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng; phối hợp với chủ rừng tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện và chính quyền sở tại tổ chức kiểm tra, truy quét các điểm nóng về phá rừng, khai thác gỗ, phát đốt rừng làm rẫy trái phép. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, không để xảy ra điểm nóng về phá rừng trên địa bàn huyện. UBND các xã kiện toàn lại ban chỉ huy, tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng; tập trung rà soát các đối tượng chuyên nghiệp khai thác, vận chuyển, mua bán, cất giữ lâm sản trái phép và săn bắt, nuôi nhốt, sử dụng thịt động vật rừng trái pháp luật để theo dõi và cóbiện pháp giáo dục, cam kết kịp thời. Nghiêm khắc xử lý các địa phương, các chủ rừng chưa làm tốt hoặc làm không hết trách nhiệm về công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên phạm vi địa phận của mình...

 

Năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng luôn được các ngành, các cấp trên địa bàn huyện quan tâm chú trọng. Tuy nhiên, tình hình vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra; nguyên nhân chính là do cơ chế chưa phù hợp; công tác quản lý và bảo vệ rừng của các chủ rừng chưa đến nơi đến chốn; ý thức của một bộ phận người dân trong việc quản lý bảo vệ rừng quá thấp...

 

NGỌC CƯỜNG

Nhận xét