Quảng Ngãi: Phấn đấu trồng cây xanh phân tán cao gấp 1,5 lần so với năm ngoái

 (TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm áp dụng các quy định pháp luật về lâm nghiệp đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trên thực tiễn; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm; đôn đốc các địa phương, các chủ rừng trên địa bàn tỉnh tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất; xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và cả giai đoạn 2021- 2025.

Tổ chức tốt công tác trồng rừng thay thế, chăm sóc rừng, chăm sóc đai băng xanh kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng; quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng mùa hanh khô và chống chặt phá rừng trái pháp luật.

Người dân Quảng Ngãi hưởng ứng "Tết trồng cây"

Tiếp tục xác định khu vực rừng bị xâm hại cao để sớm phát hiện, nắm bắt và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; có biện pháp kiên quyết thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật; tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý của người đứng đầu; kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án sử dụng rừng tự nhiên.

Các huyện, thị xã, thành phố; cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh phấn đấu thực hiện trồng cây xanh phân tán năm 2021 cao hơn ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Cây xanh sau khi trồng phải được chăm sóc, bảo vệ với phương châm “trồng cây nào sống cây đó”; sau ‘Tết trồng cây”, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình những tổ chức, cá nhân làm tốt.

Việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức và tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia.

Thời điểm tổ chức phát động, thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 khoảng thời gian từ ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 9 tháng Giêng năm Tân Sửu (từ ngày 06/02 - 20/02/2021).

Nhận xét