Ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm lâm nghiệp trong dịp Tết

 Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (Ban chỉ đạo cấp tỉnh) vừa ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về lâm nghiệp, có biện pháp đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Để tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Ban chỉ đạo cấp tỉnh giao Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc (Ban chỉ đạo cấp huyện) chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng phấn đấu giảm các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng cả về số vụ và diện tích thiệt hại.

Các cơ quan, đơn vị, chủ rừng phấn đấu trong năm 2021, giảm từ 10-15% về số vụ, diện tích rừng và khối lượng lâm sản thiệt hại giảm từ 15-20%; tăng dần chỉ tiêu (%) số vụ vi phạm phát hiện được đối tượng, đạt chỉ tiêu số vụ vi phạm chưa phát hiện được đối tượng vi phạm xuống dưới 30%; không để tình trạng phá rừng trở thành điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở duy trì thường xuyên việc kiểm tra các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, xác định đường dây, “đầu nậu” để có biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về Lâm nghiệp, có biện pháp đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho các vi phạm.

LƯU HOÀNG

Nhận xét