Sớm xây dựng các mô hình phát triển lâm nghiệp bền vững

 Ngày 15/1, đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

Đồng chí Trần Hữu Thế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH NGỌC

 

Theo Sở NN-PTNT, năm 2020, công tác lâm nghiệp của tỉnh ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó phải kể đến sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhất là cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng. Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, như: trồng rừng mới 8.270ha (đạt 137,8% kế hoạch), tỉ lệ che phủ rừng đạt 45% (tăng 0,76% so với cùng kỳ năm 2019).

 

Tuy nhiên, việc tái cơ cấu ngành hướng đến mục tiêu “phát triển lâm nghiệp bền vững” của tỉnh chưa chuyển biến rõ nét, tình trạng khai thác rừng trái phép, chặt phá rừng tự nhiên để lấy đất sản xuất tại một số địa phương vẫn còn xảy ra. Đời sống của người dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn, chưa được cải thiện…

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những tồn tại trong công tác giao đất, giao rừng; phá rừng, khai thác rừng trái phép; trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh; xây dựng mô hình thuê môi trường rừng, trồng dược liệu dưới tán rừng.

 

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thế yêu cầu Sở NN-PTNT và các địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý và bảo vệ rừng; tập trung quy hoạch, cắm mốc phân ranh giới rừng, đầu tư các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp đạt yêu cầu và xây dựng những cơ chế, chính sách, mô hình phát triển lâm nghiệp bền vững. Triển khai đề án và nhân rộng mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng, mô hình liên kết trồng rừng, cho thuê môi trường rừng để vừa đảm bảo môi trường rừng, vừa huy động được sự chia sẻ của cộng đồng, vừa không mất rừng và tăng giá trị rừng. Sớm củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, thường xuyên tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn.

 

UBND cấp huyện tập trung công tác xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch lâm nghiệp; bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chuyển loại rừng; giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh những bất cập trong giao đất theo Nghị định 163 phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng và phù hợp giữa bản đồ và thực địa…

 

ANH NGỌC

Nhận xét