Đề tài khoa học bảo vệ NLĐ trong các DN chế biến gỗ được đánh giá xuất sắc

 Sau 1 năm triển khai, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành đề tài khoa học mang tính cấp thiết về bảo vệ người lao động (NLĐ) và được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

Ngày 8.1, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị”.

ThS. Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trình bày đề tài khoa học. Ảnh: Hưng Thơ.
ThS. Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trình bày đề tài khoa học. Ảnh: Hưng Thơ

Đề tài nói trên do ThS. Nguyễn Thế Lập – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chủ nhiệm, cơ quan chủ trì đề tài là LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.

Sau 1 năm triển khai, đề tài nói trên đã hoàn thành, trong đó nêu tổng quan về tình hình ngành chế biến gỗ, tình hình nguyên liệu gỗ tại Việt Nam, hoạt động của các nhà máy chế biến gỗ ghép thanh, dăm gỗ tại tỉnh Quảng Trị.

Đặc biệt, tại đề tài này đã nêu rõ quy trình sản xuất gỗ ghép thanh và ván dăm, đánh giá nguy cơ rủi ro đối với NLĐ trong quá trình sản xuất. Từ đó, đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ rủi ro, an toàn và vệ sinh lao động cho NLĐ.

Ông Trần Ngọc Lân – Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị đánh giá cao đề tài khoa học của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Trần Ngọc Lân – Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị đánh giá cao đề tài khoa học của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ

Tại buổi nghiệm thu, đề tài nói trên được đánh giá xuất sắc. Ông Trần Ngọc Lân – Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị nói rằng, đề tài do LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chủ trì có tính cấp thiết, khả thi.

Ông Trần Ngọc Lân đề nghị, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thiết kế nội dung đề tài thành cuốn sổ tay hoặc cung cấp bản mềm cho các doanh nghiệp chế biến gỗ tham khảo để quá trình sản xuất tránh được những nguy cơ xảy ra cho NLĐ.

HƯNG THƠ

Nhận xét