UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý nghiêm 2 vụ phá rừng tại Kon Plông

 UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm 2 vụ phá rừng ở Kon Plông.

Liên tiếp các vụ phá rừng xảy ra tại huyện Kon Plông.

Liên tiếp các vụ phá rừng xảy ra tại huyện Kon Plông.

Ngày 18/11, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Sở NN-PTNT phối hợp với UBND huyện Kon Plông cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định khi để xảy ra các vụ việc phá rừng trái phép nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Các đơn vị phải hoàn thành các nội dung trên và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 11/2020.

Trước đó Báo Nông Nghiệp Việt Nam đã đưa tin, quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng huyện Kon Plông, Kon Tum liên tiếp phát hiện 2 vụ phá rừng với tổng số 28 lóng gỗ tròn bị khai thác, tập kết trái phép.

Cụ thể, tại khoảnh 8, tiểu khu 487 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông quản lý, lực lượng chức năng phát hiện có 13 lóng gỗ tròn bị khai thác trái phép.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định số gỗ này có khối lượng 2,458 m3 thuộc chủng loại thông ba lá.

Sau đó 2 ngày, Hạt Kiểm lâm Kon Plông tiếp tục phối hợp cùng UBND thị trấn Măng Đen tiến hành tuần tra và phát hiện tại khoảnh 13, tiểu khu 483A, lâm phần do UBND thị trấn Măng Đen quản lý có 15 lóng gỗ tròn bị khai thác trái phép. Tại đây, lực lượng chức năng xác định, số gỗ trên thuộc chủng loại thông ba lá với khối lượng 3,484 m3. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số gỗ vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm của 2 vụ việc.

Nhận xét