Phá rừng lấy gỗ bán cho tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng

 Tại hiện trường lô b2, khoảnh 2, tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, H.Lâm Hà (Lâm Đồng), hàng chục cây bạch tùng tuổi đời hơn trăm năm bị cưa hạ tan tác. Những kẻ phá rừng xẻ gỗ ngay tại chỗ rồi vận chuyển xuống núi bán cho Tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng!

https://thanhnien.vn/video/thoi-su/pha-rung-lay-go-ban-cho-to-truong-quan-ly-bao-ve-rung-155939.html

Nhận xét