Doanh nghiệp bắt tay nói không với gỗ bất hợp pháp

 Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch VIFOREST nhấn mạnh, điều cần làm là thay đổi cách ứng xử của chúng ta, bao gồm cộng đồng doanh nghiệp trong ngành nói riêng và toàn xã hội nói chung với thiên nhiên, đặc biệt với tài nguyên rừng tại Việt Nam hiện nay.

 Bình luận 0

Ngày 9/11, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai (DOWA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA BINH DINH), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Thanh Hóa (THVIFORES), Chi hội Gỗ dán, Chi hội Dăm gỗ cùng nhau ký bản cam kết Phát triển ngành gỗ Việt Nam bền vững và có trách nhiệm, đồng thời nói không với gỗ bất hợp pháp.

Doanh nghiệp bắt tay nói không với gỗ bất hợp pháp - Ảnh 1.

Đại diện các Hiệp hội Ngành gỗ ký cam kết nói không với gỗ bất hợp pháp. Ảnh: K.N

Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch VIFOREST nhấn mạnh, điều cần làm là thay đổi cách ứng xử của chúng ta, bao gồm cộng đồng doanh nghiệp trong ngành nói riêng và toàn xã hội nói chung với thiên nhiên, đặc biệt với tài nguyên rừng tại Việt Nam hiện nay.

"Bão lũ làm lộ thiên thực trạng rằng rừng tự nhiên của Việt Nam vẫn đang tiếp tục bị "rỗng ruột hóa". Hầu hết hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các hiệp hội không phải là nguyên nhân gây ra mất rừng và suy thoái rừng. Sản phẩm của chúng ta sử dụng gỗ rừng trồng, gỗ nhập khẩu từ nguồn rủi ro thấp. Chúng ta không trực tiếp là những người gây ra các hậu quả tiêu cực về lũ lụt, lở đất. Tuy nhiên, chúng ta có vai trò gián tiếp. Hàng năm, nguồn gỗ tự nhiên, bao gồm cả nguồn gỗ khai thác lậu và gỗ nhập khẩu rủi ro cao vẫn được tiêu thụ tại thị trường nội địa. Thói quen sử dụng gỗ tự nhiên, bao gồm các loại gỗ quý vẫn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ người dân" - ông Lập nói.

Với mục tiêu thúc đẩy phát triển ngành gỗ Việt Nam có trách nhiệm và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường, các doanh nghiệp ngành gỗ đã cùng nhau ký vào bản cam kết Tuân thủ đầy đủ Nghị định 102/2020/NĐ-CP (Nghị định VNTLAS) ngày 1/9/2020 của Chính phủ quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS) để đảm bảo toàn bộ các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, khai thác, vận chuyển, mua bán, chế biến gỗ được thực thi hợp pháp.

Ủng hộ Chính phủ Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gỗ nhập khẩu, đặc biệt là gỗ nhiệt đới nhập khẩu từ các nguồn được xác định là rủi ro theo Nghị định VNTLAS.

Yêu cầu tất các thành viên của các hiệp hội tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong Nghị định VNTLAS; không sử dụng các loại gỗ rủi ro để sản xuất các mặt hàng gỗ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tăng cường sử dụng gỗ rừng trồng trong nước, sản phẩm làm từ gỗ rừng trồng trong nước, và gỗ nhập khẩu từ nguồn rủi ro thấp; ưu tiên nguồn gỗ nguyên liệu được khai thác từ các diện tích rừng được quản lý bền vững. Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa theo hướng sử dụng gỗ hợp pháp, đẩy mạnh thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ, kêu gọi chuyển đổi từ gỗ nguyên liệu đầu vào từ nguồn rủi ro nhập khẩu sang gỗ rừng trồng trong nước, sản phẩm gỗ từ rừng trồng, và từ gỗ nhập khẩu từ nguồn rủi ro thấp.

Đề nghị Chính phủ Việt Nam ban hành chính sách mua sắm công đồ gỗ theo hướng loại bỏ hoàn toàn các loại gỗ rủi ro cao ra khỏi các gói mua sắm công; ưu tiên các sản phẩm được làm từ gỗ rừng trồng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ các hành vi gian lận thương mại và đầu tư núp bóng trong ngành gỗ, kêu gọi các hoạt động thương mại và đầu tư minh bạch, có trách nhiệm, đem lại giá trị cao cho ngành. Kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan chung tay xây dựng một nền lâm nghiệp bền vững, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, khuyến khích mở rộng diện tích rừng có chứng chỉ bền vững, hỗ trợ phát triển sinh kế cho các cộng đồng sống dựa vào rừng.

Mở rộng liên kết với các hộ trồng rừng theo hướng sản xuất và thương mại gỗ bền vững, hài hòa về lợi ích, tạo thêm giá trị gia tăng cho các hộ trồng rừng và các doanh hộ làng nghề gỗ.

Đại diện các hiệp hội cho biết, để triển khai các nội dung trong cam kết này, mỗi hiệp hội sẽ tiến hành xây dựng chương trình hành động theo lộ trình và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động. Các chương trình hành động bao gồm các hợp phần chính cộng tác với các cơ quan quản lý nhằm đề xuất, phản biện và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan tới các nội dung nêu trên. Vận động, đào tạo và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp thành viên, khuyến khích doanh nghiệp liên kết, bao gồm liên kết với các hộ trồng rừng.

Xác định các hoạt động ưu tiên về bảo vệ rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, hỗ trợ sinh kế cộng đồng thực hiện chiến dịch truyền thông nhằm quảng bá cho hình ảnh của ngành gỗ, góp phần thúc đẩy phát triển ngành gỗ Việt.

Nhận xét