Bộ NN-PTNT sẽ đưa cán bộ khoa học đánh giá lại công năng hồ Kẻ Gỗ

 Đoàn cán bộ khoa học, thủy lợi của Bộ NN-PTNT sẽ đánh giá toàn bộ công năng, sức chứa, yếu tố thượng nguồn giúp vận hành hồ Kẻ Gỗ phù hợp trong tình hình mới.

 

Nhận xét