Một số doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm gỗ, nội thất của Bỉ

 Danh sách các công ty sản xuất và phân phối sản phẩm gỗ, nội thất của Bỉ được tổng hợp từ Thương Vụ Việt Nam tại Bỉ và EU.

Công ty CCB SA

Địa chỉ: AVENUE DE VILVORDE 304 - 1130 BRUXELLES 

Tel: 32-2-2421745

Fax: 32-2-2458841

Email: ccbbruxelles@hotmail.com

Website: www.boisforme.blogspot.be

Công ty BOIS-FORMES ET ESPACES SPRL 

Địa chỉ: AVENUE DE LA TENDERIE 12 - 1170 BRUXELLES

Tel: 32-2-475506158 

Fax: 32-2-6726421

Email: info@luxewood.com

Công ty ESPACE ET CREATION SCRL

Địa chỉ: RUE POTAERDE 72 - 1082 BRUXELLES

Tel: 32-2-4655892 

Fax: 32-2-4655871 

Email: espaceetcreation@skynet.be

Website: http://www.luxewood.com

Công ty LOMRE ERIC

Địa chỉ: RUE VIVEGNIS - 432 LIEGE

Tel: 32-4-3518052

Fax: 32-4-3518052

Email: eric@lomre.be

Công ty CIB SA

Địa chỉ: RUE SAINT BERNARD 46 BOX 1 - 1060 BRUXELLES

Tel: 32-2-5428750 

Fax: 32-2-5428769

Công ty FORDAQ SA 

Địa chỉ: RUE DEJONCKER 51 - 1060 BRUXELLES

Tel: 32-2-5330480 

Fax: 32-2-5330498 

Email: info@fordaq.com

Website: http://www.fordaq.com

Công ty SCHMIDT SA

Địa chỉ: R.DU PANNENHUIS 215 - 1090 BRUXELLES

Tel: 32-2-4264870 

Fax: 32-2-4263435

Website: https://www.schmidt-sa.co.za/

Công ty TECNIQUE ET PROTECTION DES BOIS SA 

ILE MONSIN 58 - 4020 LIEGE

Tel: 32-4-2484888 

Fax: 32-4-2481295 

Email: secretariat@tpbliege.be

Website: http://www.tpbliege.be

Công ty EURO-DESIGN SPRL

Địa chỉ: AVENUE DE RUSATIRA 4 - 1083 BRUXELLES

Tel: 32-2-5135357 

Fax: 32-2-5230926 

Email: euro.design@skynet.be

Công ty LUZ INTERIORS SA 

Địa chỉ: AVENUE VAN VOLXEM 499 - 1190 BRUXELLES

Tel: 32-2-3341545 

Fax: 32-2-3341555 

Email: info@luz-interiors.com

Website: http://www.luz-interiors.com

Công ty JAN ROM INTERIORS SPRL

Địa chỉ: RUE DES PETTIS CARMES 2 - 1000 BRUXELLES

Tel: 32-2-5131267 

Fax: 32-2-6122928 

Email: jr@janrom.com

Website: https://www.janrom.com/

Công ty M-DIFFUSION LTD

Địa chỉ: RUE D'ANS 103 BOX 6 - 4000 LIEGE

Tel: 32-4-3430051 

Fax: 32-4-3410352 

Email: mattioliclara@yahoo.fr

Công ty RIVET-LOZANO SA 

Địa chỉ: RUE DE BOSNIE 26 - 1060 BRUXELLES

Tel: 32-2-5381954 

Fax: 32-2-5381954 

Email: rivetlozano@swing.be

Website: http://www.rivetlozano.com

Nhận xét