Chuyển đến nội dung chính

Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An đã có nhà đầu tư tiềm năng

 Nghệ An đang quyết tâm xây dựng thành công Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về rừng của Nghệ An. Tin vui là Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao này bước đầu đã có những nhà đầu tư tiềm năng.

Khát vọng tăng cường quản lý và bảo vệ rừng

Theo định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 nêu rõ Nhà nước hỗ trợ đầu tư 3 khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 3 vùng miền Bắc, miền Trung và miền Nam, làm động lực thúc đẩy sự phát triển ngành lâm nghiệp nói chung và ngành chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ nói riêng trong khu vực.

Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa triển khai đầu tư được khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao nào trong cả nước.

Đồng thời theo định hướng quốc gia, gỗ và sản phẩm gỗ hiện nay được xếp là 1 trong 13 sản phẩm chủ lực quốc gia và tại Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến năm 2025 đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 20 tỷ USD, đưa sản phẩm được chế biến sâu có thương hiệu Việt Nam.

Đoàn công tác khảo sát đầu tư tại Nghi Lâm, Nghi Lộc. Ảnh tư liệu
Tỉnh Nghệ An quyết tâm đầu tư xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An”  nhằm phát huy những lợi thế, thế mạnh của tỉnh Nghệ An cũng như của vùng Bắc Trung Bộ (BTB) để quản lý và phát triển bền vững ngành và tái cơ cấu lại ngành lâm nghiệp hiệu quả, góp phần đưa chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ thành một ngành kinh tế động lực trong sản xuất và xuất khẩu của vùng, thực hiện tốt định hướng quốc gia. 
Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Nghệ An sẽ trở thành một trong ba khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao được định hướng xây dựng trong cả nước theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thể hiện khát vọng và quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu; Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 
Rừng săng lẻ Tương Dương - Nghệ An. Ảnh tư liệu

Về Đề án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung bộ, tại thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đồng ý chủ trương thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung bộ tại tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc họp ủy ban mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã khẳng định sẽ quyết tâm để Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ trong thời gian sớm nhất và triển khai thực hiện thật tốt khi đã có những nhà đầu tư tiềm năng và nhà đầu tư rất quyết tâm đầu tư tại đây.
 
Đã có nhà đầu tư tiềm năng 
Theo đề án, Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng BTB tại tỉnh Nghệ An thuộc nhóm 1 là Khu có vị trí thuận lợi, nằm trung tâm của Vùng Bắc Trung Bộ, nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây, có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ (đường bộ, sắt, cảng biển, hàng không), các khu công nghiệp, khu kinh tế tập trung, đồng thời đây là khu vực có nguồn nhân lực dồi dào, có tay nghề và kỹ thuật trong chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng và Hệ thống logistic từng bước được hình thành.
Chế biến gỗ tại nhà máy gỗ MDF Nghĩa Đàn. Ảnh: Tư liệu

Khu lâm nghiệp UDCNC vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An có vốn đầu tư chủ yếu do Doanh nghiệp đầu tư, Nhà nước hỗ trợ chủ yếu về chính sách.

Về chức năng: Khu Lâm nghiệp UDCNC vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An là khu đa chức năng như các khu NNUDCNC do nhà nước đầu tư gồm: (1) nghiên cứu ứng dụng; (2) thử nghiệm; (3) trình diễn CNC; (4) đào tạo nguồn nhân lực và (5) sản xuất sản phẩm NNUDCNC.

Về quy mô Khu lâm nghiệp UDCNC vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An: là một trong các khu có diện tích lớn trong cả nước.

Về tổ chức quản lý điều hành: sẽ không thành lập mới Ban quản lý mà giao cho ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam thực hiện quản lý khi đi vào hoạt động.

Về sản phẩm chủ yếu của khu LNUDCNC vùng BTB tại tỉnh Nghệ An gồm: Giống lâm nghiệp chất lượng cao; Hệ thống rừng trồng thâm canh ứng dụng công nghệ cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ lớn và LSNG chất lượng cao cho chế biến; Các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm phù trợ ngành gỗ; Cung cấp máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ công nghiệp chế biến gỗ.

Mô hình phát triển của khu được kết hợp giữa nhà nước và doanh nghiệp cùng quản lý. Trong đó: Giao Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An quản lý chung các hoạt động đầu tư của Khu, Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm hướng dẫn và định hướng phát triển lâm nghiệp trong khu theo đúng quy định; Các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý hoạt động từng phân khu chức năng theo mô hình doanh nghiệp, cụ thể:

+ Khu Trung tâm sản xuất giống lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao: do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh đức đầu tư và thực hiện quản lý, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

+ Khu sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ: do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh đức đầu tư cơ sở hạ tầng và phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam thu hút các doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư phát triển.

+ Sàn giao dịch kết hợp triển lãm gỗ nguyên liệu, sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ: do một số công ty về chế biến lâm sản đầu tư và thực hiện quản lý, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.


Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức phát biểu về tiến độ dự án. Ảnh Phạm Bằng (tư liệu)
Hiện, dự án thuộc Phân khu chức năng 1 đã được Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức đầu tư. Đến nay, Công ty đã khảo sát thực địa, lập quy hoạch, hồ sơ xin chủ trương thực hiện Dự án Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc và đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch.
Công ty đã phối hợp với 14 đơn vị chủ rừng ký hợp đồng nguyên tắc liên kết trồng rừng; rà soát diện tích, hiện trạng đất rừng sản xuất, lập dự án liên kết để triển khai thực hiện Phương án phát triển vùng nguyên liệu kinh doanh rừng trồng gỗ lớn gắn với quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng đã được UBND tỉnh chấp thuận. 
Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Minh Đức cho biết tập đoàn sẽ triển khai trồng rừng bền vững, có thu hoạch dưới tán rừng và luôn luôn có rừng tại đây.

Mục tiêu: Xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao (KLNUDCNC) vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An trở thành một trong ba KLNUDCNC theo đúng Luật Công nghệ cao và quy định của Chính phủ tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016.

- Phát triển kinh tế rừng theo chuỗi giá trị từ giống, quản lý rừng bền vững, trồng rừng chất lượng cao, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị lâm sản. Đến năm 2025, ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trở thành ngành kinh tế động lực của toàn khu vực Bắc Trung Bộ và tỉnh Nghệ An. Xây dựng Nghệ An thành Trung tâm sản xuất chế biến và xuất khẩu gỗ lớn ở Bắc Trung Bộ và khu vực Miền Trung.

- Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đến 2025 của vùng Bắc Trung Bộ đạt khoảng 2,0 tỷ USD, định hướng đến năm 2035 đạt khoảng 3,0 tỷ USD.

 Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một số thông tin về gỗ Kim Tơ Nam Mộc hay Nam Mộc Tơ Vàng từ Trung Quốc

XEM:  https://phongthuygo.com/mot-so-thong-tin-ve-go-kim-to-nam-moc-hay-nam-moc-to-vang-tu-trung-quoc/ Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở TQ, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc. Kim Tơ Nam Mộc có mùi thơm, vân thẳng và chặt, khó biến hình và nứt, là một nguyên liệu quý dành cho xây dựng và đồ nội thất cao cấp. Trong lịch sử, nó chuyên được dùng cho cung điện hoàng gia, xây dựng chùa, và làm các đồ nội thất cao cấp. Nó khác với các loại Nam Mộc thông thường ở chỗ vân gỗ chiếu dưới ánh nắng hiện lên như những sợi tơ vàng óng ánh, lấp lánh và có mùi hương thanh nhã thoang thoảng. GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ PHONG THỦY CỦA KIM TƠ NAM MỘC Kim Tơ Nam Mộc được phân thành nhiều đẳng cấp thường căn cứ theo tuổi của cây gỗ, tuổi càng cao thì gỗ càng quý. Cao cấp nhất là Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm ngàn năm. Loại này là phát sinh biến dị tự nhiên từ hai ngàn năm

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây măn hay cây găng bầu

Gỗ măn ( hay còn gọi là gỗ găng bầu) là loại gỗ quý hiếm , đang và sắp bị tuyệt chủng tại các khu rừng núi đá khắp các tỉnh miền núi miền bắc nước ta. Cũng giống bao loài gỗ quý hiếm khác sống dọc trên các dãy núi đá vôi tại các khu rừng nhiệt đới miền bắc nước ta , thời xa sưa có rất nhiều loại gỗ quý hiếm khác, như đinh , lim, nghiến , sến, táu, gụ, kháo đá , lát đá , trong đó còn có cả 1 số loại gỗ có mùi thơm và lên tuyết ; như hoàng đàn , ngọc am, gù hương . dã hương , bách xanh ..vvv…. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-man/ Gỗ măn  là 1 loài gỗ sống trên các vách núi đá vôi hiểm trở , thân cây có mầu hơi đen bạc, cây thường mọc rất cao từ 5-20m , lá to và mỏng có lông tơ , vẫn như các loại cây khác thường thân cây được cấu tạo gồm 3 lớp : lớp vỏ, lớp giác và lớp lõi , lớp lõi non bên ngoài có vân càng vào trong tâm lõi vân càng già và đẹp , thường cứ 1 năm sẽ có 1 lớp vân , nên khi thợ cắt cây biết được độ tuổi của cây, nhưng điều đặc biệt là từ kh

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây kháo, nu kháo tự nhiên và giá trị trong nội thất

XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-khao-nu-khao-tu-nhien-va-gia-tri-trong-noi-that/ GỖ KHÁO VÀNG THUỘC NHÓM MẤY, LÀ LOẠI GỖ NHƯ THẾ NÀO? Tại Việt Nam chúng ta, gỗ được phân loại thành 8 nhóm đánh số thứ tự bằng chữ số la mã từ I đến VIII. Cách phân loại này dựa trên các tiêu chí như đặc điểm, tính chất tự nhiên, khả năng gia công, mục đích sử dụng và giá trị kinh tế … Cao nhất là nhóm I và thấp nhất là nhóm VIII. Gỗ kháo thuộc nhóm gỗ số VI, đây là loại gỗ phổ biến ở Việt Nam, nó có những đặc điểm như nhẹ, dễ chế biến, khả năng chịu lực ở mức độ trung bình. Khi quyết định dùng gỗ để làm nội thất thì chúng ta rất cần tìm hiểu gỗ thuộc nhóm mấy, có những tính chất như thế nào, giá thành ra sao để đảm bảo lựa chọn được loại gỗ ưng ý nhất, phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích của mình. Có 2 loại gỗ nu kháo: Gỗ nu kháo đỏ Gỗ nu kháo vàng Gỗ kháo có tên khoa học là Machinus Bonii Lecomte, đây là loại gỗ xuất hiện rất phổ biến ở nước ta và các quốc gia l