Thu dịch vụ môi trường rừng giảm vì thủy điện

 Theo Tổng cục Lâm nghiệp, nguyên nhân khiến việc dịch vụ môi trường rừng giảm so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu từ các công ty thủy điện, chiếm hơn 90%.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 6 tháng đầu năm sản xuất thủy điện đạt 15,72 tỷ kWh, giảm 33,77% so với cùng kỳ năm 2019. Ảnh: Nguyễn Tuyền.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 6 tháng đầu năm sản xuất thủy điện đạt 15,72 tỷ kWh, giảm 33,77% so với cùng kỳ năm 2019. Ảnh: Nguyễn Tuyền.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Lâm nghiệp, tính đến ngày 22/9/2020 cả nước đã thu được trên 1.400 tỷ đồng phí dịch vụ môi trường rừng, đạt 50% kế hoạch thu năm 2020 và bằng 76% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương thu được trên 926 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm 2020 bằng 72% so với cùng kỳ năm 2019, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh thu được xấp xỉ 500 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm 2020, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2019.

Về nguyên nhân khiến việc dịch vụ môi trường rừng giảm so với cùng kỳ năm 2019, theo Tổng cục Lâm nghiệp do tiền dịch vụ môi trường rừng thu chủ yếu từ các công ty thủy điện, hiện chiếm hơn 90%. Tổng thu năm 2020 giảm, nguyên nhân chính do sản lượng điện thương phẩm tại các công ty thủy điện giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Lý giải cho sự giảm sụt lớn về sản lượng điện này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong thông báo mới đây cho biết, do 6 tháng đầu năm sản xuất thủy điện đạt 15,72 tỷ kWh, giảm 33,77% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, tình hình thủy văn trong 6 tháng đầu năm 2020 có mưa lớn tại một số khu vực nhưng lượng nước về các hồ chứa vẫn ở mức thấp, chỉ bằng 30 - 60% trung bình nhiều năm, do mưa xảy ra chủ yếu ở vùng hạ lưu các hồ chứa.

Tổng sản lượng thủy điện theo nước về các hồ thủy điện trên toàn hệ thống trong tháng 5 là 2,23 tỷ kWh, thấp hơn 0,84 tỷ kWh so với kế hoạch năm. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 9,48 tỷ kWh, thấp hơn 3,26 tỷ kWh so với kế hoạch năm.

Trong lĩnh vực trồng rừng, lũy kế 9 tháng năm Việt Nam trồng được hơn 3.100ha rừng phòng hộ (tháng 9 trồng được gần 1.300 ha), bằng 54% so với cùng kỳ năm 2019. Rừng đặc dụng 635ha (tháng 9 trồng được 294 ha), bằng 127% so với cùng kỳ năm 2019. Rừng sản xuất trên 139.000ha (tháng 9 trồng được trên 14.700 ha) bằng 92% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, Việt Nam trồng được hơn 3.100ha rừng phòng hộ (tháng 9 trồng được gần 1.300 ha), bằng 54% so với cùng kỳ năm 2019. Ảnh: Nguyên Huân.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, Việt Nam trồng được hơn 3.100ha rừng phòng hộ (tháng 9 trồng được gần 1.300 ha), bằng 54% so với cùng kỳ năm 2019. Ảnh: Nguyên Huân.

Trong tổng số hơn 16.000ha rừng trồng được trong 9 tháng năm 2020, diện tích trồng mới trên 19.000ha (tháng 9 hơn 3.200ha), bằng 71% so với cùng kỳ năm 2019, trồng lại rừng sau khai thác 123.000ha (tháng 9: 11.000ha), bằng 99% so với cùng kỳ năm 2019.

Diện tích rừng trồng được chăm sóc lũy kế 9 tháng năm 2020, diện tích rừng trồng được chăm sóc gần 445.000ha, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, trong tháng 9 đã chăm sóc được trên 25.000ha rừng trồng.

Diện tích rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh lũy kế 9 tháng, diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh hơn 166.000ha, đạt 46,1% kế hoạch năm, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khoanh nuôi mới 30.000ha, khoanh nuôi chuyển tiếp 136.000ha. Riêng trong tháng 9 đã khoanh nuôi được trên 1.800ha, toàn bộ là khoanh nuôi mới.

Về sản lượng gỗ khai thác, đến nay, trong số 63 tỉnh báo cáo, có 53 tỉnh có số liệu về sản lượng khai thác gỗ lũy kế 9 tháng, các địa phương đã khai thác được trên 10 triệu m3, đạt xấp xỉt 52% so với kế hoạch năm 2020 (tháng 9 trên 1,2 triệu m3).

Số diện tích rừng bị giảm trên 1.400ha, bằng 52% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó cháy rừng 604 ha, phá rừng trái pháp luật 672 ha, khai thác rừng trái phép 6ha. Thu nộp về ngân sách 63,3 tỷ đồng và khối lượng lâm sản tịch thu trên 9.000 m3 gỗ thông thường...

Nhận xét