Tăng cường xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng

 UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan về việc xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, phá rừng tự nhiên để lấy đất canh tác nông nghiệp, trồng rừng; buộc các trường hợp vi phạm khôi phục lại rừng đã phá, lấn chiếm trái pháp luật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Lực lượng công an và kiểm lâm các cấp tăng cường công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, nhất là hành vi phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép để răn đe, giáo dục; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra các hành vi vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp, các đơn vị được giao rừng, cho thuê rừng; chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

UBND tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm, hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường đẩy nhanh việc giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật; kiên quyết thu hồi những dự án lâm nghiệp, những diện tích rừng đã giao, cho thuê hoạt động không hiệu quả, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Đồng thời, tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân sống trong rừng, ven rừng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ rừng; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia quản lý, bảo vệ rừng...

Nhận xét