Kiểm soát chặt chẽ gian lận thương mại để xuất khẩu gỗ bền vững

 

Xuất khẩu gỗ mỗi năm mang về giá trị kim ngạch từ 11-12 tỉ USD trong nhiều năm qua. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ mỗi năm mang về giá trị kim ngạch từ 11-12 tỉ USD trong nhiều năm qua. Ảnh: Vũ Long

Nhận xét