CPTPP: Cam kết thuế quan của Mexico đối với gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam

 Trong Hiệp định CPTPP, Mexico cam kết về thuế quan đối với gỗ và các sản phẩm gỗ Việt Nam theo hai nhóm.

Cụ thể, Mexico cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với đa số (102/169) dòng thuế gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam.

Sau đó, cắt giảm và xóa bỏ thuế theo lộ trình 5 - 10 năm các dòng thuế còn lại.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

So sánh CPTPP với thuế MFN của Mexico

Trước CPTPP, Việt Nam và Mexico chưa có FTA chung nào, do đó gỗ và các sản phẩm gỗ Việt Nam nhập khẩu vào Mexico chịu thuế MFN mà Mexico áp dụng chung cho tất cả nước thành viên WTO.

Mức thuế MFN mà Mexico áp dụng đối với các loại gỗ và các sản phẩm gỗ nhập khẩu là khá cao. Cụ thể, thuế MFN trung bình năm 2018 mà Mexico áp dụng như sau:

6,36% đối với gỗ và các sản phẩm gỗ Chương 44;

12,5% đối với đồ nội thất bằng gỗ có mã HS. 9403.30-60.

Do đó, CPTPP được đánh giá là mang lại lợi ích thuế quan đáng kể cho gỗ và các sản phẩm gỗ Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này.

Nhận xét