Chi tiết danh sách một số doanh nghiệp Senegal bán buôn gỗ

 Chi tiết danh sách một số doanh nghiệp Senegal bán buôn gỗ

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu chi tiết danh sách một số doanh nghiệp Senegal chuyên bán buôn gỗ do Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Dakar (Senegal) cung cấp.

Thương vụ lưu ý các công ty nên sử dụng phương thức thanh toán L/C không hủy ngang có xác nhận của ngân hàng uy tín châu Âu hoặc châu Mỹ.

Chi tiết Danh sách một số doanh nghiệp Senegal bán buôn gỗ

https://cdn.vietnambiz.vn/171464876016439296/2020/10/24/danh-sach-mot-so-doanh-nghiep-senegal-ban-buon-go-1603516642629518049593.pdf

https://vietnammoi.vn/chi-tiet-danh-sach-mot-so-doanh-nghiep-senegal-ban-buon-go-20202710122725860.htm

Nhận xét