Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

 (khoahocdoisong.vn) - Trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hoạt động sản xuất gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam hầu như không bị gián đoạn hay bị phong tỏa và ngừng hoạt động.

Trong khi đó, nhiều thị trường sản xuất gỗ và sản phẩm gỗ lớn trên thế giới như Trung Quốc và Đức, Ý... bị gián đoạn sản xuất.

Trong 7 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu gỗ và sản phẩm sang thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc tăng mạnh. Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 3,3 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 739,2 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Việt Nam cũng đã xuất khẩu 100,8 nghìn tấn đồ gỗ nội thật, trị 266 triệu USD sang Nhật, tăng 1,3% về lượng và giảm 2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Nhận xét