Xuất khẩu gỗ đạt gần 9 tỷ USD

 

Theo thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp), mặc dù chịu tác động nhiều của đại dịch Covid-19 nhưng ngành gỗ đã có những bước phát triển mới trong thời gian qua. Ước tính đến hết tháng 9/2020, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 8,97 tỷ USD.
Xuất khẩu gỗ đạt gần 9 tỷ USD

Cụ thể, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản 15 ngày đầu tháng 9/2020 đạt 565,6 triệu USD, ước tháng 9 đạt 1,131 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 9 tháng, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 8,97 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ 2019, trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,38 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Năm thị trường xuất khẩu chính trong 8 tháng năm 2020 đạt 7,01 tỷ USD, chiếm 89,4% giá trị xuất khẩu lâm sản của Việt Nam. Trong đó, Hoa Kỳ đạt 4,19 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2019; Nhật Bản đạt 855,8 triệu USD, giảm7,6% so với cùng kỳ năm 2019; Trung Quốc đạt 828,3 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019; EU đạt 588,8 triệu USD, giảm 7,4 % so với cùng kỷ năm 2019; Hàn Quốc 542,8 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đánh giá, trong 9 tháng năm 2020, ngành chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản đã có nhiều biến động, tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, chế biến và giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Trong đó, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh ngành chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản nhất là tại các 5 thị trường xuất khẩu chính.

Bên cạnh đó, xuất khẩu gỗ còn chịu ảnh hưởng của các vụ việc cạnh tranh thương mại. Mới đây là việc Bộ Thương mại (DOC) Hoa Kỳ đã quyết định khởi xướng điều tra, gửi bản câu hỏi khảo sát về số lượng và giá trị xuất khẩu ván dán sang Hoa Kỳ cho 55 doanh nghiệp Việt Nam và yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thành và gửi câu trả lời về DOC trước ngày 24/9/2020.

Một vụ việc khác liên quan cạnh đến tranh thương mại đó là Hàn Quốc áp thuế chống bán phá giá tạm thời với ván dán của Việt Nam. Ông Nghĩa cho biết, vụ việc Hàn Quốc điều tra, áp thuế tạm thời đối với xuất khẩu ván dán Việt Nam khiến xuất khẩu ván dán vào thị trường này có nhiều biến động.

Trong 5 tháng đầu năm khi Hàn Quốc chưa áp thuế chống bán phá giá tạm thời, giá trị xuất khẩu 118 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2019. Sau khi áp thuế chống bán phá giá tạm thời, giá trị xuất khẩu 3 tháng (tháng 6, 7 và 8) đạt 31,4 triệu USD, giảm 41,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhận xét