THỜI SỰ 19H|Báo động phá rừng săn tìm cây cảnh|NGÀY 23/8/2020

 THỜI SỰ 19H|Báo động phá rừng săn tìm cây cảnh|NGÀY 23/8/2020

TP.HCM phải giữ vững vai trò đầu tầu kinh tế; Chế biến nhãn giảm áp lực tiêu thụ quả tươi; Báo động phá rừng săn tìm cây cảnh;... là một trong những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thời sự 19h hôm nay.
https://vtvgo.vn/kho-video/thoi-su-19hbao-dong-pha-rung-san-tim-cay-canhngay-2382020-20014449.html

Nhận xét