Chuyển đến nội dung chính

Khu Bảo tồn TN Pù Luông làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng

 

Những năm qua, BQL khu BTNN Pù Luông luôn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn hệ sinh thái, tăng cường tuyên truyền phổ biến về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Vui mừng những kết quả đã đạt được, ông Lê Đình Phương - Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Luông chia sẻ: “Được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy, HĐND, UBND 02 huyện Bá Thước và Quan Hóa, Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2020 với tinh thần và tránh nhiệm cao, cùng với sự phối hợp giữa các ban, ngành trên địa bàn và nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Đến thời điểm hiện nay, an ninh rừng cơ bản ổn định, hoạt động bảo tồn thiên nhiên có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Phương án số 24/PA-BTPL ngày 22/11/2019 của BQL Khu BTTN Pù Luông về bảo vệ rừng, PCCCR, đấu tranh phòng chống buôn lậu lâm sản trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Xây dựng và trình Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, Quan Hóa phê duyệt Phương án quản lý, bảo vệ, Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) Khu BTTN Pù Luông trên địa bàn hai huyện Bá Thước và Quan Hóa (Phương án số 26/PA-BTPL; Phương án số 27/PA-BTPL ngày 04/12/2019); Chỉ đạo xây dựng và ban hành thực hiện Chương trình công tác năm tại Kế hoạch số 02/KH-BTPL ngày 02/01/2020; Chỉ đạo xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững Khu BTTN Pù Luông; Xây dựng và ban hành thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác PCCCR năm 2020, Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, Phương án tác chiến chống cháy rừng tại các khu vực trọng điểm năm 2020; Chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở; Quán triệt thực hiện nghiêm các quy chế, phân công rõ nhiệm vụ trong lãnh đạo và từng tập thể, cá nhân trong đơn vị gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, luôn chú trọng gắn với việc tạo sinh kế, cải thiện đời sống của nhân dân qua các chương trình, dự án của đơn vị và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để thu hút cộng đồng tham gia ngày càng tích cực vào công tác bảo vệ rừng; Chủ động chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng, các ngành chức năng có liên quan đảm bảo nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao...

Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 9 tháng đầu năm đơn vị chỉ đạo kiểm lâm viên phối hợp với các tổ bảo vệ rừng cộng đồng các thôn vùng đệm tổ chức kiểm tra được 1.401 lượt tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, kết hợp cập nhật thông tin tiểu khu trên toàn bộ diện tích 40/40 tiểu khu, tập trung ưu tiên các khu vực trọng điểm khai thác, các khu vực giàu tài nguyên, khu vực rừng giáp ranh các khu bảo tồn. tăng 71 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Qua kiểm tra trên các địa bàn được giao quản lý, tình trạng khai thác lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra với mức độ nhỏ lẻ. Kết quả đã phát hiện và xử lý 05 vụ vi phạm hành chính. Trong đó, 01 vụ khai thác lâm sản trái pháp luật, 01 vụ xâm lấn đất rừng đặc dụng trái pháp luật, 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 02 vụ phá rừng trái pháp luật. Tổng tiền phạt: 19.000.000 đồng, tịch thu: 0,180 m3 gỗ tròn tịch thu phương tiện, 01 cưa xăng là dụng cụ vi phạm; đã tổ chức tuyên truyền cấp thôn (bản) được 42 hội nghị với 3.038 lượt người tham gia.

Công tác PCCCR, quản lý nương rẫy luôn được quan tâm. Từ đầu năm Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông đã xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, kế hoạch tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường công tác trực PCCCR của Ban chỉ đạo và tổ chức trực cháy 24/24. Trong 09 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn không xảy ra cháy rừng. Phối hợp với các xã vùng đệm, Phòng Nông nghiệp huyện tiến hành rà soát 451,1 ha thuộc diện tích 39 hộ gia đình thuộc xã Lũng Cao, huyện Bá Thước đang canh tác các loài cây trồng (Keo, Xoan, Lát, Luồng,… ) trên đất rừng đặc dụng do BQL Khu BTTN Pù Luông được giao quản lý; tổ chức rà soát, xác định tọa độ vị trí 124 điểm cắm bổ sung mốc cấp I trên ranh giới Khu bảo tồn thuộc địa bàn hành chính các xã Lũng Cao và Thành Sơn.

Những hình ảnh ghi lại những cảnh băng rừng lội suối của cán bộ Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn được giao.

Thực hiện quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đến năm 2020, trong 9 tháng đầu năm năm 2020, đơn vị cơ bản đã triển khai đồng bộ đạt hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình đề tài, dự án các cấp. Như dự án “Bảo tồn và phát triển các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm Thông Pà Cò và Thông đỏ bắc tại Khu BTTN Pù Luông, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa”; Dự án “Nghiên cứu bảo tồn các loài Gấu ngựa, Cầy vằn bắc tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa”. Dự án đã nghiệm thu, được hội đồng đánh giá kết quả Đạt. Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài Khỉ (Macaca spp.) tại Khu BTTN Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa”. Điều tra nghiên cứu về sinh cảnh sống tập tính, đặc diểm cấu trúc đàn của các loài Khỉ. Tổ chức khảo sát thực địa thu hồi, tháo dỡ các loại bẫy bắt động vật hoang dã trên rừng. Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản tại xã Lũng Cao và mô hình vịt tại xã Cổ Lũng”…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Khu BTTN Pù Luông đang còn đứng trước muôn vàn những khó khăn, thách thức: được quy hoạch trên 2 huyện Quan Hóa và huyện Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa, đây là 2 huyện thuộc các huyện nằm trong 62 huyện nghèo của cả nước, đời sống người dân còn nghèo, phong tục tập quán lạc hậu, trình độ dân trí thấp, nhu cầu sử dụng gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên thị trường hiện nay rất lớn, trong khi đó tài nguyên chủ yếu tập trung tại các khu rừng đặc dụng. Khu bảo tồn có diện tích giáp ranh với các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh với chiều dài đường biên trên 60km; địa hình tuần tra chủ yếu là núi đá tai mèo, độ dốc cao, quãng đường đến khu vực giáp ranh xa, vì vậy cũng đã gây khó khăn trong công tác tuần tra, bảo vệ rừng.

Ngoài ra, những yếu tố khác như kinh phí đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cũng như sự hỗ trợ quốc tế cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và nghiên cứu khoa học trong Khu Bảo tồn còn hạn chế; lực lượng cán bộ làm công tác quản lý bảo vệ rừng còn thiếu...

Để có thể làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới, nhiều nhiệm vụ trọng điểm đã được Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông đề ra.: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR năm 2020; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng gắn với ứng dụng cộng nghệ thông tin trong xây dựng bổ sung các tuyến tuần tra đối với các khu vực rừng còn giàu tài nguyện, nơi kiểm lâm viên tiểu khu chưa mở rộng tuyến kiểm tra; quản lý các loài cây gỗ lớn, cây gỗ quý, hiếm; cập nhật thông tin tài nguyên rừng trên tiểu khu. Tăng cường công tác Thanh tra - pháp chế, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể có hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng trên địa bàn Khu BTTN Pù Luông. Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ thực thi pháp luật và công tác bảo tồn thiên nhiên cho lực lượng Kiểm lâm; Thực hiện nghiêm túc các quy định trong quản lý, sử dụng vũ khí - công cụ hỗ trợ, biên lai ấn chỉ; phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng theo đúng quy định. Phối hợp chính quyền các xã vùng đệm, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ rừng và PCCCR; vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phát giác, tố giác đối tượng vi phạm trên địa bàn; quản lý chặt chẽ các hoạt động của các đối tượng tình nghi...

Giữ vững an ninh rừng trên diện tích 16.999,81 ha được giao quản lý. Hạn chế đến mức thấp nhất số vụ, khối lượng lâm sản bị khai thác trái phép. Không để xảy ra cháy rừng. Thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các đề tài, dự án; Tiếp tục thu hút, kêu gọi các chương trình dự án đầu tư trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, hỗ trợ phát triển kinh tế cho cộng đồng tại vùng đệm và vùng lõi của Khu bảo tồn. Quan hệ và hợp tác tốt với các tổ chức trong nước và nước ngoài đến làm việc đầu tư các chương trình tại Khu bảo tồn. Từng bước nâng cao năng lực về bảo tồn đa dạng sinh học cho cán bộ Khu Bảo tồn để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên bền vững.../.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một số thông tin về gỗ Kim Tơ Nam Mộc hay Nam Mộc Tơ Vàng từ Trung Quốc

XEM:  https://phongthuygo.com/mot-so-thong-tin-ve-go-kim-to-nam-moc-hay-nam-moc-to-vang-tu-trung-quoc/ Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở TQ, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc. Kim Tơ Nam Mộc có mùi thơm, vân thẳng và chặt, khó biến hình và nứt, là một nguyên liệu quý dành cho xây dựng và đồ nội thất cao cấp. Trong lịch sử, nó chuyên được dùng cho cung điện hoàng gia, xây dựng chùa, và làm các đồ nội thất cao cấp. Nó khác với các loại Nam Mộc thông thường ở chỗ vân gỗ chiếu dưới ánh nắng hiện lên như những sợi tơ vàng óng ánh, lấp lánh và có mùi hương thanh nhã thoang thoảng. GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ PHONG THỦY CỦA KIM TƠ NAM MỘC Kim Tơ Nam Mộc được phân thành nhiều đẳng cấp thường căn cứ theo tuổi của cây gỗ, tuổi càng cao thì gỗ càng quý. Cao cấp nhất là Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm ngàn năm. Loại này là phát sinh biến dị tự nhiên từ hai ngàn năm

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây măn hay cây găng bầu

Gỗ măn ( hay còn gọi là gỗ găng bầu) là loại gỗ quý hiếm , đang và sắp bị tuyệt chủng tại các khu rừng núi đá khắp các tỉnh miền núi miền bắc nước ta. Cũng giống bao loài gỗ quý hiếm khác sống dọc trên các dãy núi đá vôi tại các khu rừng nhiệt đới miền bắc nước ta , thời xa sưa có rất nhiều loại gỗ quý hiếm khác, như đinh , lim, nghiến , sến, táu, gụ, kháo đá , lát đá , trong đó còn có cả 1 số loại gỗ có mùi thơm và lên tuyết ; như hoàng đàn , ngọc am, gù hương . dã hương , bách xanh ..vvv…. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-man/ Gỗ măn  là 1 loài gỗ sống trên các vách núi đá vôi hiểm trở , thân cây có mầu hơi đen bạc, cây thường mọc rất cao từ 5-20m , lá to và mỏng có lông tơ , vẫn như các loại cây khác thường thân cây được cấu tạo gồm 3 lớp : lớp vỏ, lớp giác và lớp lõi , lớp lõi non bên ngoài có vân càng vào trong tâm lõi vân càng già và đẹp , thường cứ 1 năm sẽ có 1 lớp vân , nên khi thợ cắt cây biết được độ tuổi của cây, nhưng điều đặc biệt là từ kh

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây kháo, nu kháo tự nhiên và giá trị trong nội thất

XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-khao-nu-khao-tu-nhien-va-gia-tri-trong-noi-that/ GỖ KHÁO VÀNG THUỘC NHÓM MẤY, LÀ LOẠI GỖ NHƯ THẾ NÀO? Tại Việt Nam chúng ta, gỗ được phân loại thành 8 nhóm đánh số thứ tự bằng chữ số la mã từ I đến VIII. Cách phân loại này dựa trên các tiêu chí như đặc điểm, tính chất tự nhiên, khả năng gia công, mục đích sử dụng và giá trị kinh tế … Cao nhất là nhóm I và thấp nhất là nhóm VIII. Gỗ kháo thuộc nhóm gỗ số VI, đây là loại gỗ phổ biến ở Việt Nam, nó có những đặc điểm như nhẹ, dễ chế biến, khả năng chịu lực ở mức độ trung bình. Khi quyết định dùng gỗ để làm nội thất thì chúng ta rất cần tìm hiểu gỗ thuộc nhóm mấy, có những tính chất như thế nào, giá thành ra sao để đảm bảo lựa chọn được loại gỗ ưng ý nhất, phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích của mình. Có 2 loại gỗ nu kháo: Gỗ nu kháo đỏ Gỗ nu kháo vàng Gỗ kháo có tên khoa học là Machinus Bonii Lecomte, đây là loại gỗ xuất hiện rất phổ biến ở nước ta và các quốc gia l