Khai thác gỗ nghiến trái phép ở Điện Biên, máu rừng chảy về xuôi

 

Vì lợi nhuận trước mắt, những thân gỗ nghiến hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tuổi ở huyện Tuần Giáo, (Điện Biên) vẫn bị những kẻ phá rừng chặt hạ. Đã có nhiều biện pháp, thậm chí lực lượng chức năng ở đây từng đổ máu, để bảo vệ những cây gỗ, nhưng tình trạng chặt hạ, buôn bán trái phép gỗ nghiến vẫn diễn ra rất phức tạp.
 Bình luận 0

Khai thác gỗ nghiến trái phép ở Điện Biên, máu rừng chảy về xuôi

Nhận xét