Chuyện lạ ở Quảng Ngãi: Hơn 1.410 ha đất rừng tự nhiên bị giảm là do thống kê nhầm!

 Ngày 5.8.2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đã ký ban hành Công văn yêu cầu chấn chỉnh công tác theo dõi, thống kê diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh,…

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo số liệu thống kê năm 2019, diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh bị suy giảm so với năm trước chủ yếu là do nhầm lẫn trong việc xác định hiện trạng rừng.

Chuyện lạ ở Quảng Ngãi: Hơn 1.410 ha đất rừng tự nhiên bị giảm là do thống kê nhầm!

Trước đó, tại Báo cáo 122 / BC – UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, qua kiểm tra, rà soát diện tích rừng tự nhiên năm 2019 bị giảm so với năm 2018 có tổng diện tích là 1.507,06 ha.

Trong đó, có 127,43 ha đất rừng tự nhiên bị giảm là do phá rừng trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng. Đặc biệt, có 1.410,8 ha đất rừng tự nhiên bị giảm là do sai sót trong việc xác định hiện trạng rừng những năm trước đây.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, trách nhiệm dẫn đến việc sai sót này thuộc về cơ quan Kiểm lâm cấp huyện và một số chủ rừng nhóm II, trong quá trình theo dõi diễn biến rừng đã chủ quan kế thừa kết quả điều tra, kiểm kê năm 2016 do các cơ quan tư vấn Trung ương và địa phương thực hiện mà chưa tiếp cận thực địa toàn diện diện tích quản lý.

Bên cạnh đó, những hạn chế về kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng là do thiếu nguồn lực, cơ quan Kiểm lâm và các chủ rừng chủ yếu thực hiện bằng phương pháp khoanh vẽ thực địa theo hướng dốc đối diện mà chưa tiếp cận công nghệ sử dụng ảnh viễn thám để kiểm tra, theo dõi các nguyên nhân biến động về rừng và đất lâm nghiệp trên lâm phần quản lý đã dẫn đến sai sót nêu trên.

Để chấn chỉnh công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hàng loạt các nội dung có liên quan, theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Nhận xét