Thanh niên 9X ngang nhiên chở gỗ quý đi tiêu thụ giữa quốc lộ

Lực lượng chức năng đã tạm thu giữ xe máy cày cùng số gỗ quý và mời Y Phiên về trụ sở làm việc. Ảnh Công an cung cấp
Lực lượng chức năng đã tạm thu giữ xe máy cày cùng số gỗ quý và mời Y Phiên về trụ sở làm việc. Ảnh Công an cung cấp

Nhận xét