Khai thác gỗ cầm chừng do nhà máy giảm thu mua gỗ nguyên liệu

7 tháng đầu năm, sản lượng gỗ khai thác đạt hơn 8,98 triệu m3, tăng 1,7% nhưng do gặp khó khăn vì COVID-19 làm giảm các đơn hàng từ thị trường nước ngoài nên nhu cầu thu mua gỗ nguyên liệu của các nhà máy chế biến gỗ cũng giảm.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê diện tích rừng trồng mới tập trung tháng 7/2020 ước tính đạt 12.700 ha, giảm 14% so với cùng  năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6,7 triệu cây, tăng 4,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt gàn 1,46 triệu m3, giảm 0,1%; sản lượng củi khai thác đạt 1,6 triệu ste, tăng 3,3%.

Trong tháng 7, thời tiết liên tục nắng nóng đã ảnh hưởng đến sản xuất lâm nghiệp. Các tỉnh phía Bắc và miền Trung tập trung vào hoạt động bảo vệ và phòng chống cháy rừng; các tỉnh phía Nam tiến hành chăm sóc diện tích rừng đã trồng và chuẩn bị cho trồng rừng cuối năm. 

Tuy nhiên khai thác gỗ của các địa phương diễn ra cầm chừng do nhu cầu thu mua gỗ nguyên liệu của các nhà máy chế biến gỗ giảm. 

Nguyên nhân do ngành gỗ và chế biến gỗ của Việt Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm giảm các đơn hàng từ thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, các công ty chế biến, xuất khẩu gỗ dán còn bị ảnh hưởng bởi các vụ kiện chống phá giá từ hai thị trường tiêu thụ lớn là Hàn Quốc và Mỹ.

Tính chung 7 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 119.000 ha, giảm 1,5% so với cùng  năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 51,2 triệu cây, giảm 1,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt hơn 8,98 triệu m3, tăng 1,7%; sản lượng củi khai thác đạt 11,4 triệu ste, giảm 0,3%.

Nhận xét