Doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng, tìm nhà cung cấp nguyên liệu mây, tre, bèo tây và cói

Doanh nghiệp FDI có 100% vốn Đài Loan tại Hải Phòng, chuyên  sản xuất các sản phẩm thủ công xuất khẩu, hiện đang tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên liệu mây, tre, bèo tây và cói tại Việt Nam

Gỗ Việt - Số 123, tháng 6/2020


Nhận xét