Quảng Nam ra mắt lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

Hình ảnh tại buổi ra mắt lực lượng giữ rừng chuyên trách

VTV.vn - Chiều nay (8/6), tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh thuộc lâm phận huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ra mắt lực lượng giữ rừng chuyên trách.

Cũng trong dịp này, tỉnh Quảng Nam đã phát động người dân vùng núi trồng cây lấy gỗ làm nhà, hạn chế việc phá rừng như đã tồn tại lâu nay.

Quảng Nam hiện có hơn nửa triệu ha rừng tự nhiên, trong đó có 3 khu bảo tồn thiên nhiên. Sau khi cơ cấu lực lượng bảo vệ rừng, thời gian qua, các Ban quản lý rừng của tỉnh này đã tuyển chọn được 628 bảo vệ rừng chuyên trách để tăng cường bảo vệ rừng. Phần lớn những nhân viên này có trình độ chuyên môn phù hợp, tâm huyết với công tác bảo vệ rừng. Đặc biệt, đội ngũ bảo vệ rừng chuyên trách là người dân địa phương thuộc vùng đệm các khu bảo tồn và rừng đặc dựng.

Riêng tại Nam Giang và Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã bố trí lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách là 324 người. Kinh phí cho trả cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được lấy từ kinh phí cho thuê dịch vụ môi trường rừng. Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách này sẽ phối hợp cùng với lực lượng Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trên phạm vị toàn tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt của chủ rừng thực hiện tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã.

Cũng trong dịp này, tỉnh Quảng Nam đã cấp hơn 400.000 cây xoan con để người dân 9 huyện miền núi trồng trong vườn nhà, sau này khai thác lấy gỗ làm nhà, hạn chế tình trạng phá rừng lấy gỗ làm nhà như lâu nay.

Nhận xét