Điều tra, xử lý tình trạng phá rừng pơmu ở Đắk Lắk

Suckhoedoisong.vn - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn 4918, chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nội dung được báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng pơmu nhiều năm qua tại lâm phần của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Krông Bông (huyện Krông Bông) quản lý.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh xem xét nội dung phản ánh của báo chí, chỉ đạo các phòng chuyên môn, Công an huyện Krông Bông tiến hành điều tra, xác định đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hành vi chặt phá rừng trái phép xảy ra tại tại Tiểu khu 1219 thuộc lâm phần quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Krông Bông.

UBND tỉnh giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông xác định trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về rừng tại tiểu khu nêu trên.

Chi cục có giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực nêu trên nói riêng và trên địa bàn huyện Krông Bông nói chung; báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2020.

Sở Nông nghiệp và Nông thôn có trách nhiệm tham mưu, dự thảo chỉ thị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu rừng còn các loại cây gỗ quý, hiếm; gửi về Ủy ban Nhân dântỉnh để báo cáo xin ý kiến Tỉnh ủy, trước ngày 20/6/2020.

Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp tại địa phương.

UBND huyện xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ thường xuyên để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hữu hiệu nhằm xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ pơ mu tái diễn liên tục trong thời gian qua.

Đơn vị chức năng xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đặc biệt là trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng, các đơn vị liên quan thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng, khai thác rừng nhưng không có biện pháp xử lý, ngăn chặn.

UBND tỉnh đề nghị Thường trực Huyện ủy Krông Bông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện và cả hệ thống chính trị tại địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.

Trước đó, báo chí phản ảnh về tình trạng rừng pơmu quý hàng trăm năm tuổi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Krông Bông quản lý đã bị đốn hạ. Khi cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đều nhanh chóng chạy vào rừng trốn thoát.

 

Đức Hạnh (T/h)

Nhận xét