Quảng Trị đưa ngành công nghiệp chế biến gỗ thành thương hiệu mạnh trên thị trường

Quảng Trị đưa ngành công nghiệp chế biến gỗ thành thương hiệu mạnh trên thị trường

Để ngành công nghiệp chế biến gỗ phát triển bền vững hơn và trở thành ngành sản xuất quan trọng trong cơ cấu phát triển công nghiệp của địa phương, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Quảng Trị đến năm 2025”.

Phó chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng cho biết: Là địa phương có diện tích rừng trồng khá lớn. Năm 2019, diện tích rừng trồng tập trung ước đạt trên 112.127 ha; diện tích rừng sản xuất đạt khoảng 114.932 ha; có trên 23.400 ha rừng trồng đạt chứng chỉ FSC. Sản lượng gỗ khai thác tăng liên tục qua các năm, năm 2019 đạt 945.000m3.  Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 115 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ có đăng ký hoạt động, chủ yếu là gỗ MDF, ván ghép thanh, mộc mỹ nghệ, viên nén và dăm gỗ. Các doanh nghiệp và cơ sở chế biến gỗ tập trung chủ yếu ở các địa bàn như thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh.

Trong thời gian qua, để nâng cao giá trị sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng, nâng cao thu nhập cho người trồng rừng, UBND tỉnh Quảng Trị đã tăng cường chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đất rừng, trồng rừng, quy hoạch lại diện tích rừng trồng để đảm bảo năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế cũng như định hướng phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, đã tập trung rà soát các cơ sở, doanh nghiệp chế biến gỗ hiện có; đồng thời, rà soát, đánh giá lại quy hoạch để bố trí lại các cơ sở chế biến phù hợp hơn và giám sát chặt chẽ đầu ra của sản phẩm. Trên cơ sở đó, đề ra cơ chế chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư đối với các cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm mộc quy mô lớn, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

“Nhờ vậy, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến gỗ hoạt động khá ổn định. Năm 2019, giá trị sản xuất ước đạt 2.700 tỷ đồng, chiếm 33,8% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp chế biến của toàn tỉnh. Xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ rừng trồng và dăm gỗ đã có sự tăng đột biến trong năm 2019, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.012.908 tấn, với giá trị xuất khẩu đạt 88,776 triệu USD”, ông Đồng thông tin.

Để ngành công nghiệp chế biến gỗ phát triển bền vững hơn và trở thành ngành sản xuất quan trọng trong cơ cấu phát triển công nghiệp của địa phương, UBND tỉnh này đã phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Quảng Trị đến năm 2025”. Trong đó đặt ra mục tiêu phấn đấu năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến gỗ đạt 3.150 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 90 triệu USD; đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp gỗ và sản phẩm gỗ đạt 5.600 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 120 triệu USD; đưa đồ gỗ Quảng Trị trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường.

Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng công nghiệp chế biến gỗ của tỉnh Quảng Trị trở thành ngành sản xuất quan trọng với công nghệ tiên tiến, hiện đại, có đóng góp quan trọng trong cơ cấu phát triển công nghiệp của tỉnh; có khả năng cạnh tranh cao, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng phát triển chế biến sâu nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và thâm nhập thị trường xuất khẩu; tăng kim ngạch xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa; đóng góp tỷ trọng lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Góp phần quảng bá thương hiệu đồ gỗ Quảng Trị trở thành thương hiệu địa phương nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế.

Nhận xét