167 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch ứng phó với Covid-19(ĐN) - Theo ông Phạm Văn Cường, Phó trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, đến cuối tháng 4-2020, có 167 doanh nghiệp đang hoạt động trong 31 khu công nghiệp của tỉnh đã xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Covid-19 để giảm thiểu thiệt hại. Còn lại khoảng 282 doanh nghiệp bị ảnh hưởng chưa xây dựng được kế hoạch, phương án ứng phó nhằm giảm bớt tổn thất.

Sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu tại Công ty TNHH Asy Việt Nam trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2.

Dự kiến, đại dịch Covid-19 sẽ làm cho 296 doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Đồng Nai giảm từ 5-50% quy mô sản xuất (chiếm gần 66% trong số doanh nghiệp bị ảnh hưởng), 44 doanh nghiệp giảm trên 50% quy mô sản xuất (chiếm gần 10%) và có 18 doanh nghiệp sẽ phải dừng hoạt động từ quý II-2020.

Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp cho biết, kế hoạch, phương án đã xây dựng hiện tại chỉ mang tính tạm thời. Nếu dịch bệnh kéo dài sẽ dẫn đến thiếu nguồn cung nguyên liệu đầu vào, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình xuất khẩu sản phẩm, tình hình lao động do thiếu đơn hàng.

Uyển Nhi

Nhận xét